X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همکاری در فروش فایل دانشجویی

فایل های رایگان سیستم همکاری در فروش فایل دانشجویی

شبیه سازی پایداری سد خاکی بوسیله نرم افزار Plaxis در شرایط ساختبررسی عمق خاک تاثیر گذار بر ظرفیت باربری خاک های لایه بندی شدهمقایسه مدلهای کلاسیک سری زمانی و هوش مصنوعی در تعیین سطح تراز آب زیر زمینیمطالعه عددی پدیده جکینگ هیدرولیکی در تونل های تحت فشار با استفاده از روش عددی المان های مجزاارزیابی و مطالعه عملکرد تیرهای فولادی با کاهش در جان تیر به وسیله ایجاد فضای خالی با برش سینوسی شکل(تحلیل غیرخطی دیوارهای بتنی مسلح با دیدگاه مکانیک آسیبارزیابی روابط محاسبه بار رسوبی کل در رودخانه هاسازه آبی پل بند باستانی گرگر و مشکلات پیرامون آنبررسی تاثیر زاویه تمایل پشت بندهای مهاری بر روی رفتار دیوارهای حایل مسلح با استفاده از روش اجزاء محدبررسی پارامترهای موثر بر خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی به وسیله نمونه گیریهایارزیابی لرزه ای تجهیزات پست های برق فشار قوی/مطالعه موردی : تحلیل فرکانسی ترانس جریان 230 کیلو ولت پبررسی و مقایسه مطالعات انجام گرفته در زمینه آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکبتعیین پارامترهای مناسب روش تجربی کاهش سطح جهت توزیع رسوب سد دز به روش تجربی کاهش سطحارائه مدلی برای پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از ویژگی های توده سنگ مطالعه موردی تونل البرزمقایسه دقت انواع معادلات موج بلند در مدلسازی آشفتگی در داخل بنادربهینه یابی چیدمان سخت کننده های عرضی وطولی مورد استفاده در دیوارهای برشی فولادیبررسی آزمایشگاهی استفاده از نانولوله های کربنی در ساخت تراورس بتنیبهینه سازی سازه خروجی لوله در کانال های غیرفرسایشیمحاسبه بعد فراکتالی در رودخانه های پیچانرودی با استفاده از روش شمارش جعبه ایحل دقیق پاسخ سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسکوزیته مخزن و اندرکنش سد-مخزن در محدوده فرکانسپیش بینی عملکرد لرزه‏ای قاب‏های بتن مسلح با تاثیر میانقاب‏های بنایی با استفاده از شبکه ‏های عصبیبررسی اثر سیمان پرتودهی شده با الکترون روی مقاومت فشاری بتنارزیابی تأثیر عیار سیمان بر مقاومت و جذب آب بتنبرآورد فرسایش و رسوب در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : حوزه آبریز گلستان)بررسی رفتار مکانیکی بالاست در خطوط ریلی با استفاده از روش اجزاء مجزاء (DEM)بررسی همبستگی میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندنس با آزمایش میکرو دیوالپهنه بندی خطر زمین لغزش شهرستان دنا بر اساس سیستم GIS با استفاده از روش AHPبررسی پایداری دینامیکی سد شهر چای ارومیه با استفاده از مدل رفتاری پیشرفتهدیاگرامهای بر هم کنش برای سازه های بتنی در معرض آتش سوزیبررسی تاثیر ضایعات لوله های PVC بر خواص بتن خود تراکم تازهبررسی پارامترهای طراحی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلیتخمین تبخیر از تشت با استفاده از سیستم استنتاج فازی و بر مبنای خوشه بندی c-meanبررسی راهکارهای کاهش شوری آب رودخانه حبله رود از دیدگاه مسائل عمرانی با استفاده از RS و GISبررسی عددی مشخصات سلولهای جریان ثانویه،توزیع تنش برشی و سرعت متوسط عمقی در کانال باز مثلثیبررسی رفتار ساختمانهای بتنی تقویت شده فولادیپایش سلامت سازه سد در زمان بهر برداری به کمک روش تبدیل موجک ایستا (Stationary Wavelet Transform)تاثیر تندگیر کننده ها بر تن حاوی متاکائولن در معرض حمله ی سولفات هامقایسه دو روش تهیه داده های توزیعی دما در شبیه سازی سطح پوشیده از برف با استفاده ار یک مدل سطح خشکیمبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد برساختمان) ویرایش سوم 1392ارزیابی اثر الیاف کامپوزیتی FRPدر تقویت پایه های بتنی دایره ای شکل پل ها به روش اجزا محدودتفکیک ضریب آلودگی ماشین آلات مختلف راهسازی به منظور افزایش دقت در محاسبات آلودگی در پروژهمبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی) ویرایش چهارم 1392بررسی و مقایسه اثر افزودن سیمان و آهک بر ویژگی های مقاومتی خاکهای رسی نرم محدوده بندرماهشهر در شرایطبررسی پارامترهای مؤثر در پایداری شیب بالادست سد خاکی در اثر تخلیه سریعشبیه سازی زمان و هزینه پروژه با آنالیز مونت کارلوبکارگیری سیستم ترکیبی نانوذرات سیلیس-خاکستر لجن فاضلاب در جهت توسعه گروت های سیمانی دوستدار محیط زیساجزای مرزی نیمه نامحدود چند مرزی در تحلیل تونل های کم عمق متأثر از فشارهای توأمان ثقلی و شالوده هایپیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پویاارزیابی محدودة گسیختگی در تونل های زیرزمینی تحت فشارهای هیدروستاتیکتاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم حاوی خاکستر بادیمطالعه آسیب پذیری بتن مقاومت بالا در برابر حرارت های بالا و تأثیر کاربرد الیاف پلی پروپیلنبررسی اثر پیچش به وجود آمده در المان مرزی در اثر خروج از محوریت دیوار برشیبررسی تأثیر آتشسوزی بر مقاومت پسماند جانبی قاب بتن مسلح مقاومت بالامدلسازی عددی جریان ناماندگار در لوله های سری به روش حجم محدود گوادنوف مرتبه دومبررسی تاثیر میکروسیلیس بر خواص بتن خود تراکم حاوی پودر لاستیک های فرسودهAPPLICATION OF SPECTRAL FINITE ELEMENT METHOD IN ANALYSIS OF TRANSIENT ELASTODYNAMIC PROBLEMSمقایسه میزان جذب فلز مس توسط هیدروکسی اپتایت HAP و تری کلسیم فسفات TCP با تغییر PH محیطبررسی اثر بازشوها بر رفتار دیوارهای برشی فولادیبررسی روشهای مختلف ارزیابی تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از مقایسه نرم افزارهای موجودارائه مدلی برای برآورد زمان پالایش فلزات سنگین از خاکدانلود مجموعه مقالات ISI عمران در زمینه دیوارهای برشی فولادی (SPSW)دانلود مجموعه مقالات ISI عمران در زمینه بادبندهای کمانش ناپذیر (BRB)وارد کردن یون کلسیم به خاک ریزدانه به منظور افزایش مقاومت مکانیکی خاک به کمک روش الکترو سینتیکبررسی عددی عملکرد فشار گاز حاصل از خرجهای انفجاری مختلف در آتشباری کنترل شده پیش شکافی به روش XFEMبررسی خرابی در قابهای بتنی مقاوم سازی شده با استفاده از یک مدل آسیب- خمیری همسانگردبررسی حساسیت مدل المان محدود دیوارهای آجری به خصوصیات مکانیکی المانهای تماس ملاتکاربرد مدل آبشاری جهت گسسته سازی زمانی بارش در حوضه آبریز امامهمدلسازی درجه خدمت دهی روسازی های انعطاف پذیر راهها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیتحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی دولایه ای تحت اثر شالوده صلب دایره ای سطحیتابع امپدانس قائم شالوده حلقوی مضاعف مستقر بر سطح نیم فضای ایزوتروپ جانبیمدلسازی عددی جریان بر روی سریزهای پلکانی در حالت جریان پیوستهبررسی روند یابی سیل با استفاده از روشهای ماسکینگام-کونج و ماسکینگام (مطالعه موردی رودخانه کارون بازهمحاسبه ظرفیت باربری خاکهای لایه ای بر اساس میانگین وزنی خطوط گسیختگی لایه هامقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روشهای مختلفپیش بینی تغییر شکل تونل توسط شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های رفتارسنجیبررسی اثرات الیاف و چسبهای پلیمری روی خواص مکانیکی خاکبهینه کردن طرح اختلاط بتن خودتراکم با استفاده از روش تاگوچیبررسی اثر پوزولان های طبیعی ایران بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن خودتراکمطراحی لرزه ای بناهای ضروری با استفاده از یک شیوه جدید طراحی کنترل جابه جاییمزایای روش شمعهای کاهندهی نشست در طراحی گروه شمعبررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایههای مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم برمدل سازی شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه مبنا ذره ای SPHبررسی روند یابی سیل با استفاده از نرم افزارMike11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز-فارسیات)استفاده از شبکه عصبی در آنالیز گودبرداریمدلسازی فرآیند بارش – رواناب در حوضه آبریز سد پیشین برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیمبررسی تأثیر میراگرهای تسلیمی ADAS بر نیازهای لرزه ای سازه هاپیش بینی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از روش آماریبررسی تاثیر سیکل های یخ زدگی بر روی خاکهای تثبیت شده با آهک و میکروسیلیسبررسی استفاده از فیلترهای فلزی در بهبود وضعیت چاه های آبدهتاثیر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی کائولینیت تحت شرایط آزمایش سه محوری تحکیم نیافته - زهکشیبهینه سازی شبکه های آبرسانی با الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کاهش در فضای جستجوتحلیل تراوش از سازه های زیرزمینی با دیدگاه دو و سه بعدی جریانطراحی و شبیه سازی سیستم فیوزگیت و مقایسه عملکرد آن با دریچه های قطاعی به منظور افزایش ارتفاع سدهاتعیین فاصله زمانی بهینه بین مرحله اختلاط و تراکم برای درصدهای مختلف بکار رفته آهک جهت تثبیت خاکبررسی اثرات ساختگاهی در شمال ایران با استفاده از روش تجربی H/Vبهره گیری از برنامه ریزی شی گرا در شبیه سازی عملکرد سیستم مدیریت جامع منابع آب، سیستم ذخیره سیکلیبهینه سازی سطح لغزش پاره خطی با استفاده از روش اصلاح شده ی بیشترین شیب محلیارائه مدل بهینه سازی زمان بندی چراغهای راهنمایی در سطح شبکه با استفاده از الگوریتم گرم و سرد کردن شببررسی کمانش حرارتی ورق های با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتاً ضخیماستفاده و تأثیر مواد زاید در روسازی راهبررسی کمانش ورق های با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتاً ضخیم تحت بارهای مکانیکیبررسی خمش ورق های ضخیم کامپوزیت با استفاده از روش توابع پایه نمایی هموار (EBFs)آموزش گوگل ارثآموزش WORDآیین نامه بتن ایران (آبا)مقاله لاتین-بررسی انجماد جهت دار آلیاژهای روی - آلومینیومگزارشکار آزمایش آشنایی با ساختارهای ریختگی تعیین اندازه متوسط دانه ها در ریز ساختارهای میکروسکوپیتاثیر مسلح کننده های متعامد (H-V) در کاهش نشست خاکارزیابی قابلیت اعتماد مقاومت برشی خاکها با استفاده از روش ترکیب منحنی توزیع متغیر هابررسی نوارهای فولادی با خم اولیه به عنوان میراگرشبیه سازی انتشار ذرات از کارخانه فرو سیلیس ایرانماشین های بردار پشتیبان در فرامدلسازی به منظور استفاده در بهینه سازی تخصیص منابع آب حوضه ایگزارشکار آزمایش آشنایی با ریزساختار فولادهای فریتی-پرلیتیبررسی عددی عوامل موثر برمکانیزم شکست و فشار سینه کار در تونلسازی مکانیزه سپری با سپر فشار تعادلی خاکاصول و کاربردهای سیستم های هوش جمعی در مهندسی حمل و نقلبررسی تأثیر تغییرات فشار هیدرولیکی در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آببهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه ها از طریق الگوریتم ژنتیک و بررسی تأثیر اپراتورهای پیوند در روندبرآورد رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دورتخصیص هیدرولوژیک- پایه منابع آب در سطح حوضه آبریزاستخراج ماتریس سختی دینامیکی تیر تیموشنکوی جدارنازک پرشده با مصالح برشیاستفاده از برنامه ریزی بیان ژن در بررسی تغییرات داده های کیفی آب زیرزمینی با نوسانات سطح آب در دشت ببررسی تفاوتهای رفتاری زنان و مردان در مواجهه با سیستم اطلاع رسانی ترافیکی رادیو پیامبررسی تاثیر ابعاد بستر موج دار بر روی خصوصیات پرش هیدرولیکی با مدل های رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعیآزمون روند و تحلیل دگرگونی در سری های زمانی آب دهی رودخانه کارون در ایستگاهآزمون روند و تحلیل دگرگونی در سری های زمانی آب دهی رودخانه کارون در ایستگاهمطالعه آزمایشگاهی کاربرد طوقه در کاهش عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه مستطیلی پلانتخاب حالت های خودتنیدگی سیستم های کش بستی با استفاده از روش سادکی simplex)برآورد فشار هیدرولیکی و تراوش در بستر چند لایه سدهای بتنی با استفاده از روش المان مرزیبررسی خسارت پذیری ساختمانهای بتن آرمه با دیوار برشیاستفاده از روش میخکوبی خاک در پایدارسازی دیواره های گودبرداری های عمیق - مطالعه موردیمقاوم سازی گنبدهای آجری در ابنیه تاریخی و تحلیل گنبدهای مقاوم سازی شده به کمک نرم افزار ABAQUSمدل سازی اثر میانقابهای بنایی بر پتانسیل فروریزش پیشرونده در قابهای بتن مسلحتنش برشی متوسط کف و دیواره ها در جداره صاف کانال ذوزنقه ای با بهترین مقطع هیدرولیکی با استفاده از نگمقایسه رفتار خطی و غیرخطی دیوارهای برشی بالدار U و Z شکلبررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سد های مخزنی و برقآبی و روش های بهسازی آن هاطراحی و تیپ بندی کوله های پیش ساخته پل های سواره رو با قابلیت نصب سریعتوزیع بهینه نیروی لغزش میراگرهای اصطکاکی با استفاده از بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیکبررسی رفتار دیوار برشی فولادی با نقص اولیه تحت بارگذاری چرخه ایاثر شکل پذیری بر ضریب رفتار قاب فولادی سرد نورد شده مسلح شده به دیوار برشی فولادیمقایسه روش های ساخت نمونه های آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتیمقایسه دو روش جرم متمرکز و جرم سازگار (گسترده) در ارزیابی مشخصات دینامیکی سکوی سرچاهیارائه یک مدل بارش-رواناب ژئومورفولوژیکی بر اساس مفهوم مخازن آبشاری غیرخطیارزیابی نحوه انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشت ها برای طرح لرزه ای قابهای بتن مسلح در برابر فروریزشاثر جداسازی لرزه ای سازه نیروگاه های هسته ای بر کاهش شتاب تحت اثر زلزله های میدان نزدیکبهبود نتایج مدل انتقال SCS با استفاده از زمان تاخیر به هنگام شدهمقایسه رفتار لرزه ای سیستم مقاوم جانبی دیوارهای برشی فولادی با قاب های خمشیبررسی اثر محتوی فرکانسی زمینلرزه در ضریب شکلپذیری سازهها با استفاده از تبدیل موجکدیوار برشی فولادی با ستون مرکب تحت اثر بارهای تناوبی دینامیکیشبیه سازی عددی جریان در کانالهای مرکب منشوریبرآورد اضافه فشار آب حفره ای و روانگرایی با مطالعه موردی در بستر رودخانه کارون در مقطع تونل قطار شهربرآورد فاکتور شدت تنش برای ترک در مد مرکب با استفاده از انتگرال متقابل در روش اجزای محدود توسعه یافتتاثیر بار قائم بر مقاومت جانبی خط آهن با تراورس های بتنی اصطکاکیبهینه سازی حجم مخزن سد کرج به وسیله روش ژنتیک الگوریتم و زنجیره مارکوف و تعیین بهترین روش شبیه سازیهندسه هیدرولیکی بازه ای رودخانه های با بستر شنیتعیین سطح لغزش بحرانی دایره ای و غیردایره ای در تحلیل پایداری شیروانی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مبهینه سازی مقطع سدهای خاکی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه هاطراحی قابهای بتن مسلح با کنترل خسارت در برابر زلزلهارزیابی پرده تزریق سد گیوی اردبیلبررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریز جانبی ذوزنقه ای لبه تیزشبیه سازی عددی سه بعدی میدان جریان و غلضت در حوضچه های رسوبگیر شهریبررسی اثر برش در رفتار دیوارهای برشی با استفاده از تابع تنش ایریبررسی رفتار قاب های فولادی گیردار با پوشش ضد آتش و قاب های فولادی گیردار معمولی تحت آتش سوزی پس ازکاربرد ژئوتکستایل در فیلتر سد های خاکیارائه روابط پارامتریک توزیع تنش در سیستم ترکیبی قاب محیطی تو در تو با مهاربازویی وکمربند خرپایی در سارائه مدل ریاضی برای تحلیل تقریبی ساختمانهای بلندآنالیز استاتیکی سیستم ترکیبی قاب محیطی، هسته مرکزی و کمربند خرپایی در برابر نیروهای جانبی در سازه هاتحلیل مخازن فلزی هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزلهبه کارگیری الگوریتم رقابت استعماری در مکان یابی مراکز فوریت های پزشکیرفتار لرزه ای میکروپایلهای مایلتقسیم بار بین شمع و خاک در سیستم فونداسیون شمع-عرشه (Piled Raft) با رویکرد استفاده از ریز شمع و شمعبررسی مدل سازی تحلیلی دیوارهای سازه ای بتن مسلحبررسی شرایط تعادل در رودخانه جاماشبررسی سیستم زهکشی مناسب در روسازی انعطاف پذیر فرودگاهنقش تک کت در اتصال ژئوسنتتیک ها با لایه های اساس و رویه و روش و فرایند طراحی روسازی های تقویت شدهبررسی آزمایشگاهی مخلوط آسفالت نیمه گرم با استفاده از ساسوبیت (WMA)بررسی آزمایشگاهی تسلیح ماسه با تریشه های پلاستیک باطله پلی اتیلن ترفتالات(پت)محاسبه شاخص قابلیت اعتماد بر مبنای روش گرادیان مزدوج غیر خطی Conjugate-Descentبررسی رفتار اتصال پیچی نیمه صلب با سپری فوقانی و تحتانی به روش اجزا محدودبررسی ظرفیت باربری پی های دایره ای در ماسهبررسی کاربرد سیستم ترکیبی از بادبند شورن زانویی و پانل برشی بصورت سریبررسی عوامل موثر در اندر کنش احداث تونل های متقاطع غیر هم سطحبررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات عرض کانال فرعی و نسبت دبی برطول و عرض ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقیبررسی تغییرات مقاومت فشاری سیمان چاه های نفت و گاز تحت اثر تغییرات دما و فشار درون چاهی کاملاثر انرژی شکست در رشد و گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی تحت اثر نیروی زلزلهبررسی اثر سختی پی و پایه بر طرح لرزه ای پایه پلهاتحلیل دینامیکی مسائل دو بعدی الاستیک به روش ایزوژئومتریکمعرفی روشی هندسی جهت برآورد خطای موجود در تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریکتحلیل عددی پایداری شیب خاکی در اثر ایجاد سکو و مسلح شده با شمعActive Earth Pressure of Modeled Strip Load Surcharge on Rigid Wallsبررسی عددی تاثیر نیروی دینامیکی بر ظرفیت باربری پی های سطحیارزیابی اقتصادی سازه های فضاکار پیش ساخته تخت دو لایه در ساختمانهای صنعتیمدلسازی عددی تیرهای کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورقهای فولادیپیش بینی آب ورودی به مخازن سدها پس از فروکش سیلاب به روش لگاریتمی با استفاده از نرم افزار excel (مطابررسی اثرات مودهای بالاتر در توانایی روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه هاتأثیر رطوبت بر اندرکنش خاک – ژئوگرید درآزمایش برش مستقیم مقیاس بزرگتعیین سهم مقاومت مقاوم اعضاء متقاطع عرضی ژئوگرید در اندرکنش خاک – ژئوگریدتاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی بر رفتار مهندسی مخلوط های آسفالتیشناخت اثرات عدم قطعیت پارامترهای موثر در مدلسازی پایداری سواحل رودخانه ها در مقابل مکانیزم گسیختگیبررسی آزمایشگاهی بهترین امتداد قرارگیری الیاف شیشه ای دربتن مسلح شده با الیافپایان نامه عمران-کاربرد روشهای برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابرپایان نامه عمران- تهیه طیف طرح با احتساب اندرکنش خاک و سازه و زلزله های طرح در آیین نامه 2800 ایرانپایان نامه عمران- ارزیابی ساختمانهای متداول موجود بر مبنای ضوابط آئین نامه پیشنهادی 2800 و توصیه هپایان نامه عمران-نگرشی بر آسیب پذیری و مقاوم سازی ساختمانهای متداول در استان آذربایجان شرقیپایان نامه عمران- بررسی شکل پذیری سازه ها در برابر زلزله با توجه به آیین نامه های زلزله ایران و نیوپایان نامه عمران- بررسی معیارهای مقاوم سازی لرزه ای در مورد قابهای بتن مسلح طراحی شده بر اساس آئینپایان نامه عمران- بررسی رفتار لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود در کشورپایان نامه عمران-طراحی، مقاوم سازی و بهینه سازی مخزن 2500 مترمکعبی رشت در برابر زلزلهپایان نامه عمران- الگوی فرکتالی چند زلزله بزرگ ایرانپایان نامه عمران- برآورد مشخصات دینامیکی سد خاکی مسجد سلیمان با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری و مپایان نامه عمران- مقایسه مقررات و ضوابط جوشکاری موجود با آئین نامه های معتبر و ارائه پیش نویس آئینپایان نامه عمران- تهیه برنامه بهینه بازبینی سد جیرفتپایان نامه عمران-بررسی کاربرد تکنولوژی اطلاعات در طراحی، مدلسازی و ساخت بهینه سازه های فولادی صنعتیپایان نامه عمران- بررسی اثر جنس خاک بر بزرگنمایی زلزله جهت خاک گروه 4 آیین نامه 2800 ایرانپایان نامه عمران-آنالیز غیرخطی طاقها و گنبدهای بنایی ایرانیپایان نامه عمران- ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده بر اساس آئین نامه 2800گزارشکار آزمایش آشنایی با ساختارهای ریختگیپایان نامه عمران- مقایسه روشهای تجربی، آئین نامه ای، خطی و غیرخطی در آنالیز رفتار و طرح لرزه ای سازگزارشکار آزمایش آشنایی با مراحل متالوگرافیپایان نامه عمران- بررسی ضوابط طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در آئین نامه های بتن ایران، آمریپایان نامه عمران-قابلیت اعتماد طرح لرزه ای سکوهای دریایی بر اساس آئین نامه API RP2A-LRFD در منطقه خلسنگ هاس متورم شونده: تعریف و اندازه گیریحفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسی و مچاله شوندهارائه شاخص کیفی خرابی لرزه ای برای سازه های با مصالح بنائیبررسی و مطالعه تاثیر چیدمان و فواصل ریز شمع ها بر ظرفیت باربری پی گسترده سطحی واقع بر خاک چسبندهINFLUENCE OF FIBER REINFORCEMENT ON TRIAXIAL SHEAR BEHAVIOR OF CEMENTED SANDY SOILSتثبیت و جامدسازی در مدیریت پسماندهای خطرناک در صنعت پتروشیمیتونلسازی در زمین های مچاله شوندهExperimental Investigation of Time-Dependent Effect on Shear Strength Parameters of Sand–Geotextileارائه منحنیهای فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPAاصلاح شده با اعمال شاخص های عملکردتحلیل و مقایسه نتایج حاصل از کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد شاخص فشردگی خاک های ریزدانه با روشهایبررسی اثر ویژگی های هیدرولیکی جریان بر ضریب سریزهای کناری با تراز تاج متغیرتعیین رفتار کمانشی و پس کمانشی سخت کننده های سپری در محل اتصال مخروط به استوانه تحت فشار داخلیبررسی آزمایشگاهی رفتار خطوط لوله فولادی تحت اثر همزمان نیروی محوری و بار موضعیبررسی آزمایشگاهی نقطه اثر نیروی رانش سیکلی بر دیوار حائلبهینه سازی چند هدفی سازه های فضاکار با محدودیت لاغری بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمکمدیریت بهره برداری از سفره آب زیرزمینی دشت شهرکردکنترل ارتعاشات سازه های بلند با استفاده از میراگرهای سیال لزجElephant’s Foot Buckling of Cylindrical Steel Storage Tanks Subjected to Earthquake Excitationتعیین ضریب نفوذ پذیری خاک های ریزدانه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و هوش مصنوعیبررسی عددی پدیده جهش کرنش در رفتار اتصالات نیمه گیردار با ورق انتهاییمطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌های طاقی‌شکل در سواحل رودخانه‌هابرنامهریزی مجدد پرواز بعد از ایجاد اختلال با در نظر گرفتن محدودیت برنامه ریزی خدمهبررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوار برشی فولادی و تعیین میزان بهینه ی آنبررسی اثر ضریب زبری، شیب بستر و عرض رودخانه بر روی روند حرکت موج سیلاب به کمک دو الگوی عددی تفاضل محبررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراواتأثیرگذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRPکاربرد مواد با پایه پلیمری در تثبیت خاکهای رس دارکاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمعهابررسی تاثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه سد خاکی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاکی زنورمطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلابکانالهای آب آکوآپورینپرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی HSSرابطه کاهندگی کمپل و بزرگنیا Campbell & Bozorgnia2008 برای مولفه های افقی و قائم متوسط شتاب زمینبرنامه متلب رابطه کاهندگی امبرسیس AMBRASEYS 2005 برای مولفه افقی حداکثر شتاب زمینشبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگامشبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگامافزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمانافزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های رسی با گذشت زمانبررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادیاثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی نازکاندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازکمقایسه زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی با سیستم قاب خمشی فولادی و بتنیاثر جداگرهای پایه ای لاستومریک بر رفتار مدلهای سه بعدی سازه ای فولادی با سیستم مهاربندی هم محوربررسی تجربی وتحلیلی رفتار غیرخطی تیرهای I شکل ساخته شده ازWPC تقویت شده با الیاف پولیمری FRPبررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب مهندسیارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانالهای مرکببررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایلدانلود پایان نامه- مجتمع اقامتگاه بین راهی مکانی است برای ارائه مجموعه خدمات به رانندگاندانلود پاورپوینت عمران- تاور کرینعایق کاری ساختمانهیدروگرافی در محدوده بنادرراهنمای طراحی نقشه های تأسیسات برقی آپارتمان های مسکونیپروژه عمران- پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیماندانلود پاورپوینت صنایع غذایی- تکنولوژی تولید فرآورده گوشتی (کالباسهای حرارت دیده)برنامه متلب برای رابطه کاهندگی بور (Boore) برای حداکثر شتاب افقینمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعیکتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند!آموزش کمک های اولیهآیین نامه استاندارد طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 84 - 2800 (ویرایش سوم)100 تست آزمون نرم افزار ایتبس با کلید (پاسخ نامه)آموزش کسب درآمد به صورت حرفه ای (شروع از صفر، اصول کسب و کار و ..)جزوه درس روشهای اجرایی ساختمانمقاله کامل در مورد بتن ریزی در هوای گرم ایرانجزوه انواع پی و مطالعات درباره پی هاتست های نقشه برداری با دستگاه های الکترونیکی (توتال) با کلید (پاسخ نامه)تست های نقشه برداری با دستگاه های الکترونیکی (توتال) با کلید (پاسخ نامه)تست های استاندارد نقشه کشی معماری - داخلی با کلید (پاسخ نامه) دیماه 90بررسی ویژگی های مصالح سنگی معادن مختلف استان گیلان و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بتنبررسی مقاومت فشاری ساروج و معرفی انواع ساروج در استان بوشهربررسی تأثیر حسابداری مدیریت در توسعه ی فعالیت های آموزشی درون سازمانی در شرکت های تولیدکننده ی موادارزیابی اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیری های مختلفبررسی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه ضایعاتی بتنیبررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی ضایعات ترموست وترمو پلاستبررسی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی ضایعات لوله های PVCتوسعه ساخت ملات های سبز سیمانی با بکارگیری سیستم ترکیبی خاکستر لجن فاضلاب و نانوسیلیستاثیر جایگزینی پوزولان بر خواص شیمیایی و فیزیکی سیمانبررسی استفاده از ضایعات آجرهای سفالی در بتنامکان سنجی استفاده از خرده بردهای الکترونیکی ضایعاتی به عنوان درشت دانه در بتنبازیافت نخاله های بتنی با بهره گیری از نمای بازیافتی بتنی جهت کاهش میزان آلاینده های محیط زیستیتاثیر مقاومت بتن مادر دوده سیلیسی و الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی بتن های بازیافتیاستفاده از پسماند کارخانه کاغذ سازی (لطیف) برای ساخت بتن و ملات سبکبررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مکانیکی بتن حاوی موی انسانبررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مکانیکی ملات حاوی براده چوببررسی تاثیر بتن بر روی پایداری تالابهابررسی خواص مهندسی و دوام بتن حاوی سرباره کوره آهنگدازی در برابر سولفاتکاربرد پت ضایعاتی در بتن خودتراکم حاوی پودرسنگ آهکتاثیر پت ضایعاتی بعنوان سنگدانه بر بتن خودتراکم حاوی خاکستر پوستهساخت قطعات پیش ساخته در پروژه های آبیاری و زهکشی اجرای سازه بتنی-Fسیستم سازه ای دیوار پیش ساخته از مخلوط بتن سبک گازی حاوی دانه های پلی استایرنمطالعه ی تاثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم تحت چرخه ی عمل آوری با بخار به منظور کاربردبررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتکیتوسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوارمروری بر خواص و کارکرد های رویه بتن فشرده غلطکیRCCP در ایرانفعالیت پوزولانی نانوسیلیس های هایدروسل با سطوح ویژه مختلف و تاثیر آنها بر خواص کامپوزیت های سیمانیبررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن و الیاف فولادی بر بتن خودتراکم حاوی پوزولان های مختلفمقایسه عملکرد پوزولان های مصنوعی مختلف در مخلوطهای سیمان پرتلندبررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر بتن خودتراکم حاوی دوده سیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنجبررسی اثر زمان اختلاط میکروسیلیس در مقاومت فشاری بتنبررسی برخی از خصوصیات مکانیکی ملات متاکائولینی مسلح شده با الیاف پلی پروپیلنتاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکمزئولیت و اثر آن بر مقاومت خمیر و ناحیه انتقالمقایسه عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر خواص مقاومتی و کرنش بتن سبک غیرسازه ایبررسی تأثیر افزودنی های شیمیایی به همراه مواد کندگیر کننده بر کارایی ملات حاوی زئولیتتاثیر همزمان استفاده از زئولیت و متاکائولین بر خواص بتنبررسی مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان حاوی پودر لجن سنگ تراورتن و گرانیتتاثیر همزمان زرنیخ بنتونیت و آهک برروی مقاومت فشاری بتنبررسی خواص مکانیکی بتن الیافی پلی پروپیلن اصلاح شده با رزینperformance high ternary of properties Mechanical zeolite and metakaolin concrete incorporating pozzامکان سنجی استفاده از زئولیت در گروت های پایه سیمانیبررسی تاثیر افزودنی های معدنی برای کاهش نفوذپذیری بتنمقایسه عملکرد افزودنی های فوق روان کننده مختلف بر کارایی بتن خودتراکم برای کاربرد در پروژه بزرگراهمقایسه تاثیر استفاده از روان کننده با پایه های پلی کربوکسیلات و نفتالین بر روی خواص مکانیکی بتن هایبررسی اثر افزایش مس به بتن حاوی دی اکسید تیتانیوم بروی مقاومت فشاری و فازهای حاصل از هیدراتاسیونبررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی خرده لاستیکبررسی اثرات الیاف پلی پروپیلن بر روی رفتار بتن خودتراکمبررسی خواص ملات خودتراکم در طی اختلاط طولانی از دیدگاه پایداریبررسی خواص رئولوژی و پایداری ملات خودتراکم حاوی قوام آور در طی اختلاط طولانی مدتبررسی تاثیر پوکه ی آتش فشان و متاکائولن بر مقاومت فشاری بتنتاثیر زئولیت بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکمارزیابی خواص مهندسی بتن خود تراکم توانمند حاوی پوزولانمطالعه ی اثر الیاف های صنعتی و بازیافتی بر خواص مهندسی بتن خودتراکمتاثیر متاکائولن بر خواص بتن خود تراکم سبک حاوی لیکاتأثیر جایگزینی متاکائولن بر خواص تازه و مقاومتی بتن خودتراکمبررسی خواص الکتریکی و مکانیکی بتن حاوی الیاف شیشه و نیز میکروسیلیس در بتن حاوی الیاف پلی پروپیلنبررسی خواص مکانیکی بتن های سبک پرلیتی حاوی الیاف فلزی وپلی پروپیلنیارزیابی خرابی های موجود در بتن های فلوم و لاینینگ کانال طرح های آبیاری و زهکشیاستفاده از شاتکریت در ترمیم سازه های بتنی در تماس با مواد خورنده اسیدیبررسی و پیش بینی اثر میکروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون کلرید به آزمونه های بتنی در ناحیه پاششبررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتنبررسی نفوذپذیری بتن (نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن، عمق نفوذ آب، جذب آب سطحی و جذب آب کل)تأثیر ابعاد و شکل آزمونه ها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمانبررسی طیف امپدانس و ارائه مدارالکتریکی معادل برای بتن های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباربررسی تاثیر توأم نسبت آب به سیمان و عیار سیمان بر خصوصیات دوامی بتن توانمنداثر انواع سیمان ها و حباب هوای وارد شده بر مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی در مجاورت نمکبررسی اثر پوزولان های مختلف بر عملکرد ملات در محیط سولفاتهامکان سنجی استفاده از سرباره کوره آهنگدازی ذوب آهن اصفهان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان با رویکردبررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت سایشی و دوام بتن در سازه های هیدرولیکیتاثیر شرایط محیطی و عمر خدمت دهی بر محاسبات روکش بتنی در روش نیلینگبررسی اثرات واکنش های قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایرانبررسی تاثیر محیط های سولفاته و کلریدی برخواص مکانیکی بتن های حاوی متاکائولنتاثیر پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس برمقاومت فشاری و جذب بتن درمعرض نفت کورهتخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس- مطالعه موردیمعرفی روش آزمون جذب آب موئینه بتن و مقایسه آن با سایر روش های آزمایشگاهی جذب آبمروری بر روشهای اندازه گیری جمع شدگی خودزابررسی عملکرد پلیمرهای سوپرجاذب بر خواص تازه و سخت شده ملات سیمانی خودتراکمامکان ساخت بتن خودتراکم پرمقاومت با استفاده از مصالح بومی استان مازندرانبررسی خواص بتن خود تراکم تازه حاوی PET بازیافتیامکان سنجی استفاده از سیمان ژئوپلیمر پایه لیتیمتأثیر عیار سیمان بر مشخصات مکانیکی بتن خودتراکم الیافینقش منحنی دانه بندی سبکدانه لیکا و میکروسیلیس برمقاومت فشاری بتن سبکدانهسمینار کلاسی ارزیابی تغییرات فیزیکو شیمیایی در نانجزوه مقاومت مصالح 1 دانشگاه ام آی تیپروژه تاریخچه گرافیکجزوه مقاومت مصالح 1 دکتر برخورداری عمران دانشگاه علم و صنعتجزوه مقاومت مصالح 1 دکتر جوهرزاده عمران دانشگاه تهراندانلود کلید واژگان آزمون نظام مهندسی عمران مرداد 94 ( بسته کامل شامل: نظارت-اجرا-محاسبات)جزوه مقاومت مصالح 1 دکتر فیروزبخش دانشگاه صنعتی شریفجزوه مقاومت مصالح ۱ دکتر نائی دانشگاه تهرانجزوه مقاومت مصالح 2 دکتر اصغری دانشگاه صنعتی شریفجزوه مقاومت مصالح 2 دکتر جوهرزاده عمران دانشگاه تهرانجزوه مقاومت مصالح ۲ دکتر نائی دانشگاه تهراندانلود کلید واژگان آزمون اجرا نظام مهندسی مرداد 94جزوه استاتیک دکتر عطایی دانشگاه تهرانجزوه استاتیک دکتر امیدوار دانشگاه صنعتی شریفجزوه نکات فنی و اجرایی سازه های اسکلت فلزیجزوه استاتیک دکتر اقدم دانشگاه صنعتی امیرکبیرمجموعه بیش از 1000 تست آزمون های استخدامی با کلید (پاسخ نامه)دانلود کتاب لاتین Sybex Network +™ Study Guide, Fourth Editionسمینار کلاسی خصوصیات بافتی رئولوژیکی و ریزساختاری پنیر تقلیدی حاوی اینولینآموزش نرم افزار اتوکد AutoCadاصل و ترجمه روش های نگهداری سیب زمینی و فریز آناصل و ترجمه مقاله کاربرد روغن پالم در محصولات غذاییگزارش کامل تولید خرما-از کاشت تا بسته بندیبررسی جامع اندیشه های امام خمینی (ره)سمینار جامع درس انقلاب اسلامی ایرانپاورپوینت کلاسی با موضوع تولید اسید لاکتیک توسط سویه های مختلف لاکتوباسیلسمینار فراوری ماهیگزارش بازدید از کارخانه شکر اهوازتأثیر سبکدانه ها بر خواص مکانیکی و رئولوژی بتن های سبکدانه خودتراکمتاثیر استفاده از پوزولان های مختلف دربتن کامپوزیتی T.R.C جهت تسلیح بتن غلتکی روسازیبررسی تأثیر ضریب نرمی ماسه بر خواص مکانیکی بتناثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراکمتاثیر عیار سیمان و نسبت آب به سیمان اولیه بر نسبت آب به سیمان نهایی جداول بتنی فشاری تربررسی خود جمع شدگی بتن های با مقاومت بالاچگالی انباشتگی سنگدانه و تاثیر آن برخواص تازه و سخت شده ملات خودتراکم SCMبررسی تاثیر شکل آزمون ها برمقاومت فشاری بتن با الیاف فولادیبررسی ازمایشهای ارزیابی بتن خودتراکم و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود آنهااثر نوع و مقدار پودر سنگ آهک و گرانیت در خواص رئولوژی بتن خود تراکممقایسه شبکه عصبی ترکیبی با مبحث نهم درپیش بینی مقاومت فشاری بتن خودتراکمبررسی اثر بزرگترین اندازه لیکا بر روی خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکمبررسی نفوذپذیری انواع درزها در بتن غلتکینقش تشکیل فاز جامد و تخلخل بهینه در بهبود کیفیت بتن سبک ( AAC ) اتوکلاو شدهاستفاده از دیاتومه درطرح اختلاط بتن در استان آذربایجان شرقیبررسی آزمایشگاهی تاثیر سطح مقطع بارگذاری آزمونه های بتنی بر مقاومت فشاریبررسی رابطه بین سرعت موج فراصوتی و مقاومت بتن خود تراکممقاومت پیچشی بتن خود تراکم حاوی پودر سنگ و دوده سیلیسیبررسی مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراکمبررسی جنس سنگدانه و نحوه عمل آوری در مقاومت فشاری بتن پرمقاومتبررسی تأثیر جنس سنگدانه در مدول الاستیسته بتن پر مقاومتارزیابی تغییرات مقاومت بتن خودتراکم حاوی زئولیت دردیوار بتنیارزیابی مشخصات مکانیکی بتن سبک حاوی الیاف فولادی صنعتی و بازیافتیبررسی تاثیر شکل سنگدانه بر مقاومت فشاری بتنکاربرد امواج فراصوتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراکم دارای پت ضایعاتی، حاوی پودر سنگ آهک و خاکسترنقش پلاستیک ضایعاتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس و خاکستر بادی با امواج فراصوتبررسی رو شهای مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلحبررسی تجربی مقاوم سازی اتصالات بتنی با ورق های کامپوزیتیFRPمقایسه مدلهای پیش بینی رفتارستونهای دایروی بتنی محصور شده با الیافFRPروش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRPمعرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شکست زودرس در تیرهای بتنیمقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس کشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRPمقاله مروری بسیار عالی در مورد فضای سبزدانلود پاورپوینت عمران- خوردگی و رسوب گذاری در تاسیسات آب و فاضلابآموزش ساده اندنوت ( نرم افزار رفرنس نویسی)پایان نامه بیوتکنولوژی کشاورزی - بررسی بیوانفورماتیکی خانواده ی ژنی عوامل رونویسی WRKY در گندمApplication of Vibro Techniques for Infrastructure Projectsفایل پاورپوینت برای معرفی سیستم میخکوبی به همراه معرفی پروژه و روشهای بکار رفته جهت پایداری گودImprovement of Coarse Grained Soil by Permeation Grouting Using Cement Based HPMC Groutفایل پاورپوینت بسیار عالی برای آشنایی با متراکم کردن خاکفایل پاورپوینت برای معرفی جریان های چند فازی در محیط های متخلخلسیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربرد آن در شبکه هوشمند برقفایل پاورپوینتت برای معرفی روشهای بکار رفته جهت پایین آوردن سطح آب زیرزمینیدانلود نرم افزار ویرایشگر مقاله و متون انگلیسی جینگر (Ginger)فایل پاورپوینت با موضوع فرآیند سه بعدی برای ارزیابی پایداری سدهای وزنی در مقابل لغزش عمیق پیدانلود نرم افزار TORA و آموزش آندانلود کلید واژگان آزمون محاسبات نظام مهندسی مرداد 94دانلود کلید واژگان آزمون نظارت نظام مهندسی مرداد 94فایل پاورپوینت با موضوع تاثیر شکل حوضچه آرامش بر روی خصوصیات هیدرولیکی جریان در پایین دست دریچه شعاعفایل پاورپوینت با موضوع بررسی اثر زهکشهای افقی بالادست پوسته سدهای خاکی در پایداری شیبفایل پاورپوینت بسیار عالی برای آشنایی با روش المان مرزی و کاربردهای آنبررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورق های CFRP بر نحوه شکست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمشتأثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی ستون های بتن مسلحبررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با ورق های FRP در برابر بارضربه ای ناشی از برخورد پرتابه به روش التحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سخعملکرد بتن تقویت شده به وسیله ورقه های FRP در مواجهه با شرایط اقلیمی مهاجممقایسه آزمایشگاهی انواع روش های مقاوم سازی ستون های بتن آرمه با استفاده از تکنیک غلاف بندی بتنیافزایش ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای کامپوزیتی مدفون در سطحتعیین طول موثر شیار در روش شیارزنی جهت جلوگیری از جداشدگی ورق CFRP از سطح بتنبررسی آزمایشگاهی خودجمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشک شدگی انواع بتن خود تراکم تعمیریبررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی با تحلیل های تاریخچه زمانیبررسی مودهای گسیختگی در دیوار خاک دوخت بتنیبررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوریبررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبکبهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با کاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت کششی فولادپاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک حاوی اثر جهت دارطراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به کمک تحلیل پوش - اوربررسی اثر پیوستگی – لغزش بر منحنی لنگر انحنای مقاطع بتن مسلحبررسی پارامتریک برخورد پرتابه بر رفتار دینامیکی پانل بتنی الیافی در نرم افزار LS-DYNAارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای کششی ناشی از فشار جک هایTBMبررسی آزمایشگاھی رفتار خمشی اتصالات مرکب ستون بتنی با تیر فلزیبررسی اثرات بازشو بر رفتار غیر خطی قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بناییاستفاده از تبدیل موجک مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلحمطالعه تحلیلی تاثیر کاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع بر پارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلنبتن سنگدانه نمایان، عنصری سازه ای با کاربرد معماریبررسی مدل های پیش بینی جمع شدگی در بتن خودمتراکمبررسی آزمایشگاهی خواص دینامیکی تیرهای Iشکل ساخته شده ازWPCتقویت شده باGFRPاثر تغییرات سرعت قطار در تنش های ایجاد شده در پل های راه آهن با قوس افقیمقایسه بتن سنگین با بتن معمولی از لحاظ عبور اشعه های تابشیبررسی کارایی جرم میراگر تنظیم شده چند گانه (MTMD) در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های غیرخطی هیسترسیسمطالعه و بررسی آزمایش های مربوط به بتن خود متراکمSCC در فاز خمیری و تفسیر نتایج بدست آمدهبررسی ضریب رفتار در قابهای فولادی با مهاربندی شورنبررسی تأثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دوبعدی و سه بعدیبررسی ضوابط آئیننامه در رابطه با طراحی تیر روی مهاربند شورن در قابهای ساده و خمشی مهاربندی شدهعملکرد دوگانه قاب خمشی مهاربندی شده دارای اتصالات صفحه کناری با ضخامت های متفاوتبررسی تأثیر روشهای نوین درمحاسبات اندرکنش خاک – سازه :از مدلهای اجزای محدود مرزی مقیاس شده تا مخروطارزیابی رفتار سیستم های فلزی نامنظم از نظر سختی در ارتفاع برای قاب های فولادی خمشی با مهاربند هم محوبررسی سد بتنی دوقوسی تحت تحریکات یکنواخت و غیر یکنواختبررسی تاثیر ابعاد تیر و ستون بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندزانوییبررسی تاثیر میراگر در کاهش ضربه دو ساختمان ناشی از زلزلهبررسی نحوه گسترش ترک در سد های بتنی قوسی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیکمقایسه تئوری های تیراویلر- برنولی و تیموشنکو در تحلیل تیرهای مستطیلی دوسرسادهبررسی پارامترهای موثر بررفتار لرزه ای اتصال مرکزگرای پای ستون در سازه های فولادیمقایسه تأثیر سخت کننده های متعامد و قطری بر رفتار دیوارهای برشی فولادی سخت شدهبررسی پدیده طبقه همکف نرم در ساختمان قاب خمشی فولادیبررسی عوامل موثر بر زمان تناوب قاب خمشی فولادیبررسی تأثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش میکرو دیوال بر روی خواص مکانیکی آنهامطالعه پارامتریک مدل شکست ترد-کشسان در محیط متخلخل چند فازه با نرم افزار المان محدودθ-Stockبررسی علت وقوع ترکهای جمع شدگی و نشست خمیری در بتن تازه درشرایط محیطی با رطوبت نسبی بالابررسی شکل پذیری اتصالات صلب تیرI شکل به ستون جعبه ای با استفاده از روش اجزاء محدوداندرکنش خاک و سازه –روش های مخروطیشناسایی و مدلسازی دمپر MRبا استفاده از مدلWienerو شبکه عصبیElmanعملکرد تیر پیوند با جان موجدار ذوزنقه ای در سیستم قاب فولادی با مهاربندی واگراقابلیت اعتماد لرزه ای ساختمان های قاب فولادیبررسی تاثیر فاصله ی مرکز سطح بازشو از مرکز جرم ساختمان و میزان بازشو بر انعطاف پذیری دیافراگم کفبررسی کارایی دیواره ی انعطاف پذیر دارای جرم متمرکز برای کنترل بار لرزه ای روی دیواره ی مخازنبررسی و تحلیل میزان آگاهی مهندسین صنعت ساختمان از کاربرد فناوری نانو در ساخت ابنیه شهر تهرانبررسی مقاطع C شکل ساخته شده در ایران تحت بارهای محوری و خمشیبررسی مقاطع Z شکل ساخته شده در ایران تحت بارهای خمشیپیش بینی تئوری اثر نفوذپذیری برفشار منفذی در بتن تحت حرارت با در نظر گرفتن اندرکنش رطوبت وحرارتمطالعه آماری اشکالات سازه ای و اجرایی ساختمانهای موجود شهر زنجانبررسی تأثیر سطح آب زیر زمینی بر ارتعاشات حاصل از حرکت قطار مترو با استفاده از مدل سازی عددی (مطالعهالگوریتم اصلاح شده اجتماع ذرات جهت طراحی بهینه سازه هاتحلیل الاستواستاتیک ترک های صفحه ای تحت کشش به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسستهبررسی اثرات ناشی از اضافه نمودن لایه های الیافFRPبر بهبود اندر کنش خاک با شالوده های مسطح صاف با استمقایسه مدل شکست ترک پخشی و خسارت پلاستیک بتن در مدلسازی قاب های بتن آرمه با میانقاب های بناییپیش بینی تئوری فشار منفذی و دما در بتن اشباع تحت حرارت با در نظر گرفتن اندرکنش رطوبت و حرارتطرح بهینه تاشه شبکه های تخت دولایه فضاکار با تقسیمات زوج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با ارائه یکمدلسازی و تحلیل عددی اثرات انفجارهای سطحی بر تونلهای کم عمقمطالعه عددی تاثیر پارامترهای مختلف در مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی سرد نورد شده با پوشش فولادیتأثیر سیستم سازه ای روی محل بهینه مهار بازوییبررسی اثر شیب ستون ها در رفتار ساختمان های بلند مرتبه فولادیبررسی عددی تاثیر ضخامت صفحه انتهایی در اتصال نیمه صلب مرکب با دال بتنی توخالی پیش ساخته عنواناثر زلزله وارزیابی رفتار لرزه ای گنبد های فضاکار تک لایه فولادیتعیین پارامترهای بهینه میراگرکنترل جرمی در ساختمان های بلند مرتبهطرح بهینه گنبد های ژئودزیک به کمک الگوریتم بهینه سازی توده ذرات و Coordinate Descentبررسی تأثیرابعاد به ضخامت دیوار برشی فولادی ساخته شده از ورق های تاشدهاستفاده از ورق موجدار بجای ورق ساده در دیوارهای برشی فولادیارائه فرم های بهینه کمانش مقاطع سرد نورد شده ی فولادیCFS به منظور بهبود رفتار سیستم قاب فولادی سبکارزیابی توزیع برش در بال و جان اتصالات تیر با جان شکافدار به روش اجزای محدودمقایسه رفتار دیواربرشی فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند قطریبررسی و پیشبینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونههای بتنی با نسبتهای آب به سیمان مختلف در محیطبررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی کمانش ناپذیر BRBF با ویژگی جمع شدگی در ارتفاعتأثیر استفاده از دستک در کاهش تمرکز تنش های جوش، در اتصالات خورجینیاثرات میکرو سیلیس بر ساختار و مشخصات مکانیکی سیمان تیپ 1 و ارائه درصد بهینه آن در ساخت بتنمطالعه رفتار اتصال صلب تیر پیوند به ستون در بادبندهایتحلیل الاستواستاتیک صفحات حاوی ترک به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسستهمقایسه الگوریتم های ژنتیک،سیستم مورچگان ورقابت استعماری دربهینه سازی سازههای خرپایی تحت بارهای استاتساختار خطاهای اجرایی در ساخت ساختمانهای استان مازندرانبررسی خواص مکانیکی و ریزساختار و ویژگی های ناحیه انتقال بتن با مقاومت بالابررسی تجربی اثر ارزش ماسه ای و دانه بندی ماسه بر وقوع ترکهایارزیابی مقاومت فشاری بتن توسط آزمایش اولتراسونیک به روش برازش تابع نماییطراحی بهینه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده بر اساس معیار خرابیبررسی تاثیراتصال تیر به ستون در ضریب رفتار قابهای با سیستم مهاربندی برون محوربررسی عملکرد اتصال خمشی ستون – درختی دارای تیر کوتاه با بال عریض شدهتحلیل و بررسی اثر دایک بتنی برکاهش آسیب پذیری مخزن سوخت در برابر انفجاردانلود پاورپوینت عمران-طرح تصفیه خانه آب آشامیدنیدانلود پاورپوینت عمران- گازرسانی شهریدانلود پاورپوینت- فاضلاب شهری و جمع آوری آب های سطحیدانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری و منطقه ایپروژه کارشناسی انواع سدهای بتنیپایان نامه کارشناسی شبکه های نسل آینده (Next Generation Networks)کتاب آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی+ همراه با نسخه آندرویدفایل پاورپوینت بسیار خوب در مورد ستون های سنگی تقویت شده با ژئوسنتتیک هانمونه پاورپوینت دفاع پایان نامه مهندسی عمران گرایش خاک و پینمونه پاورپوینت دفاع پایان نامه مهندسی عمران گرایش زلزلهفایل پاورپوینت بسیار خوب در مورد عملکرد لرزه ای قابهای بتن آرمه تحت بار زلزلهتأثیر نسبت خیز به دها نه و نسبتپیش تنیدگی روی مشخصات دینامیکی چلیک های کش بستیبررسی سیستم سازهقاب سبک فولادی سرد نورد شده LSF و مقایسه با روش های سنتی بتنی و فولادیبررسی تاثیر موقعیت گره میانی بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده با بادبند دروازه ایبررسی رفتار چرخه ای اتصالات فولادی خمشی با ورق های بالاسری و زیرسری تحت پروتکل های بارگذاری متفاوتکاربرد سیستم سازهای مرکزگرای گهوارهای بلندشونده از پایه در بهبود عملکرد لرزهای قابهای خرپائی متناوبحل عددی مساله خیز و ارتعاش تیر با استفاده از الگوریتم جدیداثر اعمال کنترلر نیمه فعال MRدر کاهش پاسخ دینامیکی جکت سیریرفتار دیوارهای برشی فولادی با بازشوهای متعدد دوگانه دایره ای شکلسبک سازی بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگانطراحی بهینه قابهای فولادی تحت قیود فرکانسی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهبررسی پایداری سدهای بتنی وزنی براساس آنالیز بارگذاری افزایشیراه کارهایی برای افزایش ارتفاع سدهای بتنی وزنی با نگاه موردی به استفاده از کابل های پس تنیدهطرح اقتصادی و ایمن سازههای فولادی با بهرهگیری از روش طراحی حالات حدیبررسی تنش در اجزاء اتصال تیر فولادی به ستون مربع شکل فلزی پرشده با بتن توسط بولتهای مهاریبررسی پارامتریک خصوصیات لرزه ای ساختمان های فولادی بهسازی شده با استفاده از بادبند کمانش ناپذیربررسی نحوه توزیع انرژی کل و انرژی پلاستیک در ساختمان فولادی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی پالبررسی تاثیر آرایش آرماتورهای عرضی بر مقاومت فشاری بتن درسازه های بتن مسلح به روش اجزاء محدودسیستمهای پایش سلامتی سازه هابررسی نانو تکنولوژی و روش هیبریداسیون و پیونددهی مولکولها در بتنبهینه سازی قاب فولادی دارای دیوار برشی فولادینتایج حاصل از روشهای تحلیل طیفی,تاریخچه زمانی واستاتیکی ساختمانهای قاب محیط ویژه وقاب مهاربندی شده ببررسی رفتار بادبند های مرکب نسبت به رفتار بادبندهای متداول موجود در سازه های فولادیبررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی در قاب های خمشیمقایسه رفتار غیر خطی ستونهای فولادی با مقطع جعبهای، ساخته شده با جوش شیاری و گوشهکاربرد نانو تکنولوژی در صنایع و بهبود خاصیت بتنتعیین ضریب رفتار سازه های فضاکار تخت دولایهتحلیل پایداری سازه های تاشو ناسازگار تختبررسی رفتار آویزگنبدها در مقایسه با گنبدهای تک لایهمقایسه رفتار تیرهای بتن سبک با مقاومت بالا به کمک نرم افزار اجزاء محدودتقویت و بهسازی سالن صنعتی (سوله) در برابر بارهای ثقلی و جانبی با استفاده از کابل های پیش تنیدهمعرفی و بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی با کابل های پس کشیده و سپری پیچیبررسی تغییر مکان گره ها در سازه های فضایی با تغییر قطر اعضای آنهابررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پلها با تغییرات توپولوژیبررسی اثر الیاف فولادی بر روی مقاومت خمشی تیر بتنیبررسی مکانیسم انتقال نیرو در اتصالات خمشی تقویت شده با پشت بندهای قائم و طراحی بر اساس روش پیشنهادیبررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رومعرفی و نقد نرم افزار های جدید آنالیز مقاطع استوانه ای جدار نازک با مطالعه موردی خطوط لوله گازبررسی ظرفیت محوری ستون های تقویت شده بتن مسلحاثرنقص های هندسی، سیستماتیک و خوردگی برکمانش پوسته های استوانه ای فلزی زیر اثر بارهای برشی کلی و محوتحلیل قابلیت اعتماد سازه ها بر اساس روشهای نمونه برداری با اهمیت و ابر مکعب لاتینیپاورپوینت ارائه با موضوع تئوری های پیشرفته مدیریت ذن در مدیریتمقایسه روش نمونه برداری ابر مکعب لاتینی با دیگر روشهای کاهش واریانس جهت تخمین قابلیت اعتماد سازه هابررسی تاثیر ابعاد و موقعیت بازشو در رفتار لرزه ای قاب های فولادی سه دهانه با میانقاب مصالح بناییتحلیل غیرخطی رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی با و بدون اتصال به اعضای مرزی قائمبررسی رفتار لرزه ای غیرخطی قابهای با بادبند زانویی به روش دینامیکی فزایندهارزیابی پاسخهای دینامیکی در عیب یابی سازههای گنبدی با استفاده از روش عیب یابی مبتنی بر تحلیل حساسیتبررسی ستونهای پلهای بتن آرمه تحت اثرات لرزهای نزدیک گسلمدلسازی و تحلیل قابهای بتن مسلح دارای میانقاب تحت بار جانبی درون صفحه به روش اجزاء محدودآنالیزدو بعدی شبه استاتیکی پایداری شیب خاکریزهای واقع بر خاک رس نرم بهبود یافته بوسیله ستون های سنگیبررسی عوامل موثر در آنالیز گسیختگی دیوارهای پایدار شده مکانیکی (MSE) با روش اجزاء محدودمقایسه عملکردی انواع میراگرها در کاهش اثر ضربه دو ساختمان مجاور همبررسی لرزه ای قابهای خمشی با اتصالاتAW-RBS در تیرهای دوبل با مقاطع ایرانیتحلیل دینامیکی شبکه دولایه فضاکار تحت بارهای جرثقیلرفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر ضریب رفتاربررسی ضریب اضافه مقاومت قابهای فولادی با دهانه های مهاربندی نا پیوسته در ارتفاعبررسی شکل پذیری پانلهای سه بعدی دارای بازشوبررسی کفایت اتّصالات گیردار تیر به ستون با استفاده از صفحات فوقانی و تحتانی از دیدگاه آیین نامه ساختبررسی آزمایشگاهی خواص دینامیکی تیرهای Iشکل ساخته شده ازWPCتقویت شده باGFRPروش RPIMغنی شده برای بررسی دوبعدی ترک مود اول در مصالح همسانگردبررسی اثر تعداد شیار بر رفتار دیوارهای برشی فولادی ساخته شده از ورق تاشده شیاردارمطالعه تاثیر شکل سطح مقطع بر میزان استهلاک انرژی میراگر فلزی آکاردئونیتاثیر افزودن خاکستربادی بر خواص ژئوتکنیکی مخلوط خاک رس و آهکبررسی اثر ایجاد شکاف در جان تیر در بهبود رفتار لرزه ای اتصالات خمشی فولادیارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ژئوسینتتیکها برخواص سازه ای تیرهای بتنیاستفاده از بتن با کارائی بالا جهت افزایش توان ستونهای توخالی در برابر زلزله و سبک سازی ساختمانآشنایی با خاکستر پوسته برنج و تأثیر آن در بتنتحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرهای با نگرهی اولر برنولی به روش اجزای محدودارزیابی تحلیلی اثر اعضای کمانش ناپذیرBRM در پاسخ لرزه ای برجهای خنک کننده فلزی به کمک تحلیل تاریخچهبررسی افزایش مقاومت فشاری بتن به وسیله اثرات نوع دانه بندی مصالح سنگیمقایسه روشهای فریمن و یوانگ در تعیین ضریب رفتار قاب های فولادی با مهاربندهای کمانش تابمحاسبه ضریب رفتارقابهای فولادی با مهاربندهای کمانش تابکابرد بتن گازی در مقاوم سازی بناهای تاریخی ایراننگرشی جامع بر خواص بتن گازیبررسی تاثیر سقف در فرکانسها و شکل مودهای ارتعاشی مخازن سقف ثابت نگهداری مایعاتبررسی رفتار سیستم های دوگانه قاب – دیوار در ساختمانهای بلند به روش تحلیل های سه بعدیبررسی عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن های با مقاومت بالابررسی رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی تقویت شده با روش پیش کشیدگیبررسی توزیع تصادفی ناکاملی های اولیه بر رفتار خرابی شبکه های دولایۀ فضاکارمدلسازی شبکه عصبی مصنوعی برای طرح اختلاط بتن های توانمندویژگیهای آب مناسب برای اختلاط بتنبررسی لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن سد مارون بر مبنای مدل CE-QUAL-Wکاربرد جت آب برای برش در صنعتمطالعه حرکات درونی سد البرز پس از آبگیری با استفاده از نتایج ابزار دقیقتحلیل دینامیکی پاسخ مخزن سد با در نظر گرفتن اثر رسوبات کفتخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدل ریاضی(نرم افزارHEC-RAبررسی تاثیر لایهی سنگریزهای (زهکش) بر ضریب اطمینان پایداری کانالهای آبیاری در حالت افت سریع و آرام سبررسی تاثیر تعداد سیکل سرریزهای کنگره ای مثلثی برروی ضریب گذردهی جریان با استفاده از مدلهای عددیارزیابی تأثیر مورفولوژی رودخانه کارون در مکانیابی احداث سازه شناور بر روی بستر رودخانه در بازه شهر ابررسی عددی و مقایسه الگوی جریان حول آبشکن های Lشکل در قوس 90 درجهارزیابی روش های مختلف کاهش نشت از پی و بدنه سد های خاکیبررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانیبررسی عددی الگوی جریان در اطراف آبشکن های منفرد چوگانی شکل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتیکاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS)در مطالعات و مدیریت پروژه های آب و فاضلابمکان یابی چاههای آب شرب مناطق روستاییتحول کارست و نقش آن در منابع آب زیرزمینی در ناهمواریهای بیستون-پرآومقایسه تاثیر تثبیت با بنتونیت و لیگنوسولفونات، بر کاهش فرسایش پذیری مصالح در سدهای خاکیتاثیر حضورکربنات و کانی های غیر رسی در تشخیص ترکیب کان یهای رسی کلریت و کائولینیت با استفاده از طیفبررسی روشهای ارزیابی بروز در سطح روانگراییارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لندفرم ها بر اساس روش پرالونگ مطالعه موردیارزیابی ریزساختاری تاثیر آلاینده فلز سنگین مس بر پتانسیل تورمی بنتونیتتأثیر تغییر ساختار ناشی از ثابت دی الکتریک آلایندههای آلی بر نشستپذیری و نفوذپذیری بنتونیت تحکیم عادگیرنده های سلولی-ترجمه کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی رابینزمطالعه تاثیر حرارت بر فرایند اندرکنش کائولینیت و کربناتتأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین از کائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیکمدلسازی و آنالیز دینامیکی سد سنگریزه ای با هسته رسی به روش تفاضل محدودمطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگراییبررسی وقوع شکست در سد های سنگریزه ایپایدارسازی شیروانی های سنگی با استفاده از باکس های ژئوگریدیبررسی اثر سیمان بر مقاومت فشاری خاک سواحل دریای خزربررسی تأثیر پارامترها در پایداری زمین لغزش روستای گوگرد خویبرسی عددی تاثیر سامانه تسلیح مهار- شبکه در کاهش نشست پی نواری بر روی خاک با قابلیت روانگراییبررسی اثر اسلامپ بتن بر ظرفیت باربری شمع های بتنی، مطالعه موردیمقایسه نشست و ظرفیت باربری پیهای حلقوی بتنی و حلقوی سنگریزهای برای مخازن نفت و گازچاه آب – فرسایش - خاک مبنا – آزمایش فیلتر مانع فرسایشمطالعه روانگرایی در پاشنه سدهای خاکی غیر همگن بر اثر تغییر ضخامت لایه ی غیر متراکم و اشباع در پیتعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگیتسمه های فولادی به کار رفته در دیوارهای حائل مسلشبیه سازی عددی گسترش جانبی ناشی از روانگراییارائه مدلی جدید برای تراوش و فشار آب منفذی در تونل های تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی با در نظرگرفتن کارزیابی تأثیر فرکانس ورودی بر شدت روانگرایی بستر موج شکن مرکب با استفاده از آزمایشات مدل میزلرزه 1gبررسی تأثیر فواصل میخ ها بر رفتار ترانشه مسلح شده به روش میخ کوبیبررسی و مطالعه عددی تأثیر روانگرایی ناشی از زلزله بر لوله های مدفون گازبررسی میزان افزایش کارآمدی در صورت اعمال خلاء در پروژه های تحکیم خاک بستر به وسیله بار سربار ویا زهکمدل سازی عددی پروژه تحکیم خاک بستر واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش های عمودیپیش بینی پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی در شرایط عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی: کاربرد مدلMP5بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات درصد رطوبت بر ضریب واکنش بستر خاک رمبنده غیر اشباعتأثیر انواع سیستم لایه بندی بر روی رفتار شمع مایل تحت بارهای جانبیبررسی عددی عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحه ی دیواربررسی ویژگیهای خاص ژئوتکنیکی زمینهای ساحلی شمال ایران، مشکلات اجرایی و راهکارهابررسی پتانسیل نشست در رسوبات دریایی رسیبهینه سازی میرایی و سرعت موج فشاری در تحلیل خطی پاسخ قائم زمین در دامنه زمانبررسی عددی و آزمایشگاهی ظرفیت بالارانش مهاری مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیکبهبود پیش بینی مدل های رفتاری خاک های چسبنده با کاربرد نظریه بیش ارتجاعیشناسایی اثرات زلزله و رخدادهای ناشی از آن در زمان احداث پروژه های سدهای خاکیتحلیل سه بعدی فونداسیون گسترده متکی بر شمع در خاک ماسهای همگن و ماسه لایهای با استفاده از روش اجزایشبیه سازی انفجار زیر سطحی در خاک ماسه ای با اصلاح معادله حالت تراکم ماسهبررسی پارامترهای مختلف خاک و عمق خاک روباره بر نشست های کوتاه مدت در حفاری تونل ، مطالعه موردیارزیابی روابط تجربی موجود جهت تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده ازSPT مطالعه موردیبررسی ارتباط بین زاویه اصطکاک داخلی و درصد کلوخه های رسی و دانه های سست در مصالح درشت دانه سدهای خاکشناسایی مخاطرات محتمل ناشی از برخورد با شرایط زمین شناسی پیش بینی نشده در احداث تونل های زیرزمینی ومحاسبه تغییر مکان لرزهای شیب های خاکی بر اساس روش قطعات افقی HSMبررسی تاثیرابعاد صفحه بارگذاری بر ظرفیت باربری بستر در آزمایش بارگذاری صفحهتاثیر جایگزینی یون های با ظرفیت های مختلف بر میزان بهبود واگراییافزایش میزان تاثیر روش الکترواسمز در بهبود خاک های واگرا با تزریق محلول های شیمیاییتعیین درصد بهینه خرده لاستیک در ماسه جهت بهبود رفتار مکانیکی آن با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگتحلیل عددی یک قطعه آزمایشگاهی جهت اندازه گیری چقرمگی شکست سنگ هابررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاک پشت دیوارهای حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زلتعیین ضریب اطمینان و محتملترین سطح گسیختگی در شیروانی خاکی مسلح با استفاده از روش بدون شبکه المان طببررسی تغییرات قوس زدگی در اطراف ترانشه نصب سلول فشار در طول ساخت سد خاکی و اصلاح قرائت سلولهای فشاربرآورد پاسخ غیرخطی میدان آزاد زمین برای لایه خاکهای سطحی مخلوط شده با مواد جاذب انرژیبررسی پاسخ لرزهای خاکهای لایه ای با حضور سربار با استفاده از روش توابع تبدیلبررسی تثبیت خاک های فروریزشی با آهک در آزمایشات تحکیم ساده و غیر اشباعبررسی رفتار شالودههای سطحی مجاور هم بر روی خاک مسلح با ژئوسینتتیکارزیابی و مقایسه روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگبررسی نحوه ی تاثیرگذاری پارامتر زاویه اتساع بر عملکرد المان های ژئوتکنیکی با استفاده از روش های عددیارتباط زاویه اصطکاک داخلی و مقدار ریزدانه در مصالح خاکی درشت دانهبررسی تاثیر افزودن خرده های لاستیک بر روی تولید فشار آب حفره ای خاک های ماسه ای اشباع با استفاده ازتعیین حد پایین برای بار حدی دریچه مدفون با استفاده از روش بدون شبکههک بازی کلش او کلنز 100 درصد واقعی نصب بازی روی کامپیوترپروژه آماری چهار شنبه سوری برای دانش اموزان دبیرستانیبرقگیرهای فشار قوی و کاربرد آنبررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیریبررسی رابطه بین ویژگی خانوادگی وبهداشت روانی والدین با مسائل آموزشی و رفتاری دانش آموزان ابتدایی منطخلاصه و جمع بندی امار دبیرستانمدل سازی عددی نقش خواص توده سنگ بر روی پایداری فضا تحت برخورد موشک کروزکنترل روانگرایی خاک بستر با در نظر گرفتن اثر همزمان هندسه صندوقه و عمق بستر دریاتحلیل لرزه ای اثرات گروه ریز شمع بر ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی خاکتحلیل عددی آزمایش بارگذاری صفحه ای در توده سنگ و مقایسه نتایج آن با روش پیشنهادی ISRMمقایسه روش های تقریبی و دقیق تحلیل شالوده های رادیه - شمعبررسی عملکرد ژئوتکستایل ها بر پایداری سدهای خاکی مسلح شده با توجه به پارامترهای مقاومتی مصالحبررسی تحلیل پایداری سدهای خاکی به کمک ژئوتکستایل ها با استفاده از مدل های سه بعدی با نرم افزارPlaxisمطالعه پارامتریک رفتار شالوده های رادیه – شمع در خاک رسیتحلیل پایداری و تعیین نگهداری تونلهای دو قلوی شبلی با استفاده از روشVNIMI (مطالعه موردی تونل جنوبیتاثیر پارامترهای مختلف بر نشست دینامیکی فونداسیون واقع بر شیب شیروانی مسلحجزوه مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسیاندازه گیری و سنجش در علوم تربیتیجزوه کامل اصول و مبانی آموزش و پرورشاندرکنش خاک و سازه و استاندارد بارگذاری نیوزلندارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهدمحاسبه ظرفیت باربری شالوده خاکی مسلح شده با ژئوگرید به روش المان محدودظرفیت باربری پی های سطحی روی نهشته های طبیعی ناهمسان وناهمگونبررسی عددی میرایی موج P در فضاهای زیرزمینیمحاسبه حداقل فشار نگهداری سینه کار تونل در حفاری با TBM-SS به روش تعادل حدی مطالعه موردی: تونل انتقاتأثیر میکروسیلیکا یا الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با آهکبررسی تاثیر تثبیت کننده های شیمیایی نوین، بر فرسایش داخلی در سدهای خاکیپیشبینی نشست سدهای سنگریزهای با رویه بتنی با استفاده از روشهای هوشمند اَنفیس و جِپبررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روی سازه های ژئوتکنیکیپاورپوینت ارائه با موضوع بتن های میکروسیلیسیترجمه مقاله انگلیسی با موضوع تحلیل شبیه سازی شده ی فرایند هیدروفرمینگ لولهپایان نامه پزشکی- تعیین تمایلات خودکشی در بازماندگان زلزله بم در آذر ماه 1383 و ارتباط آن با تغییرپایان نامه جغرافیا- بررسی پدیده های ژئودینامیک خطر ساز (ناچایداری دامنه ای و زلزله) در بخش مرکزی شهپایان نامه دندانپزشکی-بررسی نحوه عملکرد لابراتوارهای دندانسازی در رابطه با ریخته گری مربوط به پروتزپایان نامه دندانپزشکی-بررسی و مقایسه پرسلن لامینت و ونیرکامپازیت در مناطق تحت فشارپایان نامه پزشکی- بررسی تاثیر پهنای یک، دو و سه اینچی بریس Counterforce بر میزان دامنه حرکتی فلکسیونپایان نامه پزشکی- بررسی فراوانی ضایعات اعصاب محیطی و کرانیال در بازماندگان زلزله بمپایان نامه جامعه شناسی- بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان مطالعه موردی: زنان شهر شیرازپایان نامه رشته مامایی- بررسی شیوع سزارین در یکسال (1382) و تعیین عوامل موثر بر آن در بیمارستان فاطمپایان نامه پزشکی- بررسی شیوع و فراوانی واکنش سوگواری پاتولوژیک و ارتباط آن با عوامل وابسته در زلزلهپایان نامه پزشکی- بررسی رابطه بین اضطراب و استرس ( ناشی از زلزله ) با میزان وقوع پراکلامپسی و دکولمپایان نامه عمران- بهینه سازی کنترل فعال سازه با الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبیپایان نامه پزشکی- بررسی نتایج عمل جراحی پیوند بای پاس شریان کرونری به روش با استفاده از پمپ و بدون اعملکرد روش چتری در تونلسازی در زمین های سست و ریزشیارزیابی ضخامت لایه های خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیارزیابی وزن مخصوص خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیبررسی رفتار دینامیکی شالوده دایرهای مرتعش غیرمدفون با روشهای عددی (المان محدود) و تحلیلی (جرم متمرکزبررسی توزیع فرکتالی زمین لرزه در گستره خراسان رضوی شهرهایتاثیر الیاف و پودر لاستیک بر مقاومت تک محوری و مدول الاستیسیته خاک ماسه ای تثبیت شده با پلیمرمطالعه عددی کاربرد ژِئو سنتیک در کوله پلچگونگی انتخاب نوع ماشین حفاری تمام مقطع تونل نسبت به شرایط ژئوتکینکی محل حفرترجمه مقاله انگلیسی با موضوع بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لولهترجمه مقاله انگلیسی با موضوع مدیریت ریسک در بازارترجمه مقاله انگلیسی با موضوع ترک خوردگی در فلز جوش پر مقاومتترجمه مقاله انگلیسی با موضوع تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در صنایع ساختترجمه مقاله انگلیسی با موضوع اثر پارامترهای فرایند جوشکاری روی روکش فلزیدانلود پایان نامه عمران - کاربرد مدل توزیعی بارش - رواناب و GIS در بررسی اثرات تغییر اقلیمپایان نامه منابع طبیعی- پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از GIS در حوضه آبخیز تجنرساله دکتری باغبانی- تاثیر اقلیم و زمان برداشت میوه روی کمیت و کیفیت برخی فلاونوئیدهای ارقام مرکباترساله دکتری خاک شناسی- تنش پیش-تراکمی و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برخی از خاک های اصفپایان نامه رشته ریاضی- دسته بندی مونوئیدهایی که سیستم های دوری(بطورضعیف) همواره آنها،بطورقوی هموارندپایان نامه رشته ریاضی- حل عددی و فرمولبندی برای پایداری موضعی خرپاها با استفاده از بهینه سازی ریاضیپایان نامه مهندسی مواد-بررسی و آزمایشات تجربی مقاومت به خوردگی جوش با توجه به نوع الکترود و عیوب درپایان نامه مهندسی مواد- بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت جوشکاری مقاومتی ورقهای فولادی و برنجپایان نامه مهندسی مواد- مطالعه بتن رنگی حاوی پودر شیشه و رنگدانه سرامیکیپایان نامه مهندسی مواد- اندازه گیری نسبت کرنش پلاستیک در ورق های فلزیپایان نامه مهندسی مواد-شبیه سازی تغییر شکل ورقپایان نامه مهندسی مواد- بررسی خوردگی در پوشش فولادی یک سازه ایمنیپایان نامه مهندسی مواد- علل تخریب سازه های فولادی در سیستمهای حرارتی و بررسی پدیده خزشپایان نامه عمران-به کارگیری سیستم های کنترلی TLD در کاهش ارتعاشات ساختمان های بلند در برابر زلزلهپایان نامه عمران- بررسی سیستم های سازه ای دیوار برشی - قاب خمشیپایان نامه عمران- مقایسه قابهای فولادی عادی و ویژه از نظر فنی و اقتصادیپایان نامه عمران- مدلی برای آنالیز اجزاء محدود ورقهای سخت شده خارج از مرکزپایان نامه عمران-بررسی قابلیت اعتماد پل های بتنی راه آهن با توجه خاص به پل زرین شهر اصفهانپایان نامه عمران- طراحی بهینه قابهای کشویی از نظر قابلیت بارپذیری کمانشیپایان نامه عمران-بررسی ناپایداری اعوجاجی تیرهای بتن مرکب با استفاده از روش های المانهای محدودپایان نامه عمران- کاربرد شاخص آسیب برای تعیین ضریب رفتار ساختمانهای بتن آرمه با دیوار برشیپایان نامه عمران- تقویت ستونهای بتنی چهارگوش با روکش بتنی مدورپایان نامه عمران- بررسی رفتار دینامیکی سازه های فولادی با اتصالات نیمه صلبپایان نامه عمران- تحلیل کمانش صفحات حلقوی و دایره ای ارتوتروپ با ضخامت متغیر با استفاده از روش ریلپایان نامه روانشناسی عمومی - بررسی خانواده های دارای فرزند معلول جسمی و ذهنی و تاثیر آن بر خانوادهبررسی آلودگی آب های سطحی اراکتحلیل موضوع های امنیتی قفقاز جنوبی بر اساس نظریه امنیتی مکتب کپنهاگبررسی انواع موتورهای الکتریکی تکفازبررسی نقش ژئومورفولوژی در ویژگیهای هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه های حوضة آبخیز کنگیردولت سازی در قفقاز جنوبی: شکست ها و موفقیت هابررسی حرکت و انتقال آلاینده های هیدروکربنی در محیط خاکیبررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قابهای خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورقهای کامپوزیتی CFRPمقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روشهای عددیاستفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صبررسی رفتار غیر خطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده با میراگرهایبررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهریبررسی اثر افزایش دما در بتن حجیممقایسه نتایج شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه با رگرسیون چندگانه در پیش بینی غلظت ازناز اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنینبررسی گذرگاه های قفقاز در دوره ی باستان و دلایل اهمیت یافتن گذرگاه لازیکا در واپسین رقابت های ایرانیبررسی روند تغییر ایدئولوژی سیاسی جنبش جنگل و پیامدهای آندنسترفورس : نخستین مداخله نظامی بریتانیا در قفقازاوستیا فرزندان سلم در قفقاز شمالیبررسی و ارزیابی مطالعه خطر رادیو اکتیویته برای آب آشامیدنی آب در استان آرتوین، ترکیهروش های تحلیل چند متغیره در نرم افزار SPSSتاریخ ، زبان و فرهنگ آذربایجانتداخل اهداف در هیئت مدیره : شواهدی از همپوشانی وظایف هیئت حسابرسی و اعضای هیئت غرامت گیرندهاستفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت آلودگی هوای شهر تبریزنمایش آلودگی هوای شهر تبریز بر اساس ذرات معلق موجود در هوا با استفاده از GISوضعیت آلودگی هوای شهر تبریز در سال 86پیش بینی، ارزش گذاری و ترسیم نقشه آلودگی هوای شهر مشهد: مطالعه موردی گاز منوکسید کربنچرخه تئوری پردازی در تحقیقات مدیریتکارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSSکاهش دادن شکاف انتظاراتی - شیوه ی رسیدگی به اختلافاتیک بررسی پسا soxعوامل مرتبط با اندازه ی نقش حسابرسی داخلییافتن اطلاعات در حسابرسی : منابع ارزش افزوده و زمینه های اجرایی و کاربردیتخصص حسابداری-کمیته حسابرسی - مدیریت انتظارات و شگفتی های درامدغیرمنفیمجموعه مقالات بیس حسابداریمقاله ترجه شده در مورد مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانلپایان نامه عمران-کاربرد بتن مسلح شده با فیبر در قطعات پیش ساخته بتنیپایان نامه عمران- روش جدید تحلیل سازه ها با اتصالات نیمه گیردار دارای رفتار غیرخطیپایان نامه عمران- طرح بهینه قابهای فولادی شیبدار و مسطح با مقطع متغیرپایان نامه عمران- بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه های قاب – دیوار برشی کوتاه شده متقارن در حوپایان نامه عمران- کمانش یکطرفه ورق فولادی پیچ شده به بتنپایان نامه عمران- بررسی رفتار اتصالات T شکل در ساختمانهای بتن مسلح و کابرد الیاف فولادی در اتصالاتپایان نامه عمران-بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با استفاده از سیستم FRPپایان نامه عمران - طرح بهینه سامانه های فولادی مشخص شدهپایان نامه عمران- بررسی رفتار و تعیین تراز بهینه قطع دیورا برشی در ساختمانهای بلند تحت اثر نیرویپایان نامه عمران- مقایسه آنالیز دیوارهای برشی کوپل به روش خطی و غیرخطیپایان نامه عمران- طرح بهینه گوی سازه فضاکارپایان نامه عمران- محاسبه ضریب رفتار سازه های فولادیپایان نامه عمران- تحلیل غیر خطی شبکه های دو و سه لایه فضاکارپایان نامه عمران- بررسی تعیین نوع مواد پر کننده مناسب برای ساخت بتن خودتراکم (SCC)پایان نامه عمران- رابطه لنگر – دوران در اتصال تیر به ستون با ورق پیشانی هم ترازپایان نامه عمران- آنالیز دینامیکی سه بعدی سیستم های ساختمانی با در نظر گرفتن اثر پیچش و عمل متقابپایان نامه عمران- بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی سنگدانه های سبک و معمولیپایان نامه عمران- بررسی مقاومت خمشی و برشی لوله های پرشده از بتنپایان نامه عمران- ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی (مطالعه موردی )پایان نامه عمران- تهیه طیف پاسخ فازی احتمالی زلزلهپایان نامه عمران- تاثیر الیاف فولادی در خواص مهندسی بتن با مقاومت زیادپایان نامه عمران- بررسی اثرات دستکهای فولادی روی رفتار خطی و غیر خطی و پارامترهای لرزه ای سازه هایپایان نامه عمران- بررسی تاخیر برشی در سازه های لوله ای با هسته بتنیمطالعه و ارزیابی عملکرد وصله های مکانیکی میلگردهای کششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعاارزیابی رفتاردینامیکی مخازن هوایی بتنی با پایه های قابیبررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنیارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزلهبررسی رفتار دیوارهای برشی مرکب با بادبند فلزی در برابر زلزلهتاثیر مدل های سخت شدگی کششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشیتغیر شکل جانبی دیوار برشی کوتاه بتن آرمه ساخته شده از بتن با مقاومت زیادمیزان افت آزمایشگاهی و تئوری اعضاء نامعین پس تنیده بدون پیوستگی دارای HPHSSCCمطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمانهاتاثیر رفتار غیر خطی بتن بر روی رفتار تجهیزات متکی بر سازه هابررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونیبررسی پیکربندی بهینه برای دیوار برشی همبندارزیابی ظرفیت باربری ریزشمع ها با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاریروشهای ارزیابی اثرات تزریق درخاک یاسنگ بامطالعه موردی درسدآغ چایکیفیت آب، عاملی موثر بر پتانسیل تورمی خاک های متورم شوندهمقاله انگلیسی همراه با ترجمه - فناوری اطلاعات در زنجیره تأمینمقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تجدید استراتژی سازمانهامقاله انگلیسی همراه با ترجمه-رهبری افکار در مدیریت برندمقاله انگلیسی همراه با ترجمه-علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسممقاله انگلیسی همراه با ترجمه-ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسیمقاله انگلیسی همراه با ترجمه- مقیاس بندی عملیاتها، سیستمهای منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقیمقاله انگلیسی همراه با ترجمه-تفاوت بین مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتیپایان نامه عمران - تعیین توزیع کرنش در نمونه سه محوری خاکپایان نامه عمران- تحلیل غیرارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند پراکنده تحت تاثیر نیروی زلزلهپایان نامه عمران- ارزیابی پارامترهای موثر در طراحی بر اساس عملکرد لرزه ای قاب های بلند مرتبه فولاپایان نامه عمران - بررسی تاثیر آرایش فولاد گذاری در مقاومت نهایی و شکل پذیری دیوارهای برشی کوپله مسطپایان نامه عمران-ضریب رفتار قابهای بتن مسلح طراحی شده با دو سیستم SCWB و WCSBپایان نامه عمران- بررسی کمانش پوسته های مخروطی ناقص تحت فشار خارجی یکنواخت و غیر یکنواخت به دو روشپایان نامه عمران- تعیین ظرفیت باقیمانده تیرهای فولادی تحت اثر خوردگیپایان نامه عمران- طراحی کامپیوتری دال های بتن مسلح به روش نواریپایان نامه عمران- رفتار دینامیکی یک ساختمان مجهز به میراگرهای ADAS و مقایسه آن با سیستمهای CBF، EBF،پایان نامه عمران- حل معادله انتشار به کمک روش بدون شبکه و کاربرد آن جهت تخمین عمر مفید سازه های بپایان نامه عمران- بررسی منحنی های هیسترزیس اتصالات پاره صلب با تاکید بر اتصالات رکابی (خرجینی) بهپایان نامه عمران- بررسی تجربی استفاده از مهاربند زانویی شکل پذیر در قاب بتن مسلحپایان نامه عمران- تعیین ظرفیت خمشی نهائی تیرهای تقویت شده با ورقهای فولادی و GFRP با استفاده از چسپایان نامه عمران-بررسی رفتار بادبند با میله های خارج از مرکز بلحاظ افزایش شکل پذیریپایان نامه عمران- ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود طبق دستور العمل بهسازی ساختمان هاپایان نامه عمران-مطالعه پارامتری اتصالات نیمه گیردار با نبشی های نشیمن و فوقانی جهت حصول تابع ممان-پایان نامه عمران- کاربرد کنترل دوگانه در مقاوم سازی سازه در برابر زلزلهپایان نامه عمران- طراحی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح متکی بر تکیه گاه اصطکاکی خالصپایان نامه عمران- آنالیز کمانش تیرهای مرکب با تغییر ضخامت بال در مقطع عرضیپایان نامه عمران- بررسی پدیده انتشار موج در سازه های دو بعدی با استفاده از ماتریس سختی دینامیکیپایان نامه عمران- تعیین شکل پذیری بادبندهای ضربدری با توجه به انواع اتصال میانیپایان نامه عمران-کمانش ریلهای طویل ( C.W.R ) در قوسهای افقی در اثر تنشهای حرارتیاپایان نامه عمران- بررسی اثر عیار گوگرد بر رفتار تاب فشاری بتنهای سیمانیمروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان- های بتنی براساس عملکردکاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورها برظرفیت نهایی دال های دوطرفه بتن مسلحتأثیر نحوه ایجاد خروج از مرکزیت در مشخصات دینامیکی سازه های نامتقارن پیچشیارزیابی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار تجهیزات متکی بر سازه های ضد انفجاراندرکنش خاک و سازه های بتونی با قاب خمشی ویژه و دیوار برشی در ساختگاه های تیپIV و IIIبررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاعطراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیکتاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمرکز اعضای قاب خمشی بتن مسلحارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی گروه SACبر اساس روشتحلیل دینامیکی فزایندهIDA)مدیریت و راهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ضایعات ساختمانی وبازیافت آنهامقایسه روش های نوین مقاوم سازی تیرهای بتنی (میلگردهای FRPبه روش NSM) با روشهای قدیمیارزیابی روشهای تولید طیفهای شبه دینامیکی طراحی لرزه ای تونلها از دیدگاه ژئوتکنیک لرزه ایمطالعه اثرات ساختگاهی بر روی مولفه پاسخ لرزه ای ساختگاهبررسی تحلیلی و عددی اثرات تحلیل اندرکنش خاک وسازه بر پاسخ لرزه ای سازه های بتنی میان طبقهتأثیر دوده سیلیسی بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک در برابر یخبندان- ذوببررسی تاثیر پدیده تنه زدگی سازه ها (SIP) بر رفتار سازه های فولادی در هنگام زمین لرزهارزیابی عملکرد ساختمانهای بتنی مسلح با مهاربند ضربدریفولادی به روش طراحی بر اساس عملکردبررسی مقاومت فشاری و خمشی بتن های سبک به منظور تهیه بتن سبک مقاومت بالابررسی مقایسه ای تحلیل و طراحی سازه های جداساز لرزهای باآیین نامه هایUBC , EUROبهره برداری تفریحی از دریاچه های پشت سد، مطالعه موردی:سد فریماناثردیواره آب بند بر موقعیت خط نشت آزاد و دبی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از روش عددی احجام محدودشبیه سازی عددی پاسخ خطوط لوله نفت و گاز در برابر بارهای تصادفیمطالعه تاثیر تغییرات چیدمان سیستم مهاربند همگرا با استفاده از روش اجزائ محدود و الگوریتم ژنتیکآنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاورهم و نقش این نیروها در تشکیل مفاصل پلاستیکاستخراج معیار های پذیرش تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری مسلح شده FRP) با استفاده از مارزیابی عملکرد لرزه ایی اتصالات آسیب دیده در زلزله در قابهای خمشی فولادیبهینه سازی توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوریتم ناحیه اطمینانبررسی اندرکنش بین قاب بتنی و دیوار پرکننده آجریمدل سازی دیجیتال انتشار موج در آبخوان محصورEffect of Steel Plate Jacketing of Columns in Seismic Behavior of Concrete Beam-Column Connectionsدانلود بانک ایمیل دانشجویان عمران (100 درصد فعال)پایان نامه عمران- مقایسه تحلیلی ضریب شکل پذیری سازه های قاب فولادی با سیستمهای مهاربندی گوناگونپایان نامه عمران-مقایسه رفتار خطی و غیر خطی هسته های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزلهپایان نامه عمران- ارائه برنامه کامپیوتری برای آنالیز دیوارهای برشی کوتاه مقاوم در برابر زلزله و مطپایان نامه عمران- رفتار دینامیکی دیوارهای برشی روی پی های انعطاف پذیرپایان نامه عمران-طراحی بهینه پیوسته- گسسته سازه های فضا کار با استفاده از اصول تقریب سازیپایان نامه عمران- تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سازه های فولادی با اتصال استخوانیپایان نامه عمران- بررسی مدلهای سختی تیر ستونهای بتن آرمه برای تحلیل قابهاپایان نامه عمران- بررسی تحلیلی رفتار پس کمانش ورقهای ارتوتروپیکپایان نامه عمران-بررسی اثرات P - دلتا بر ساختمانهای بلند بتنی دو بعدی با استفاده از نرم افزار ANSYSپایان نامه عمران- طراحی بهینه خاک مسلح با تسمه فولادیپایان نامه عمران- مطالعه رفتار دینامیکی ساختمان های متشکل از دیوارهای بتنی متقاطع و سقف پیوستهپایان نامه عمران- آنالیز کمانش ورقهای مستطیلی با ضخامت پله ای ناشی از فرسایش در کشتیپایان نامه عمران- آنالیز مقاومت اضافی بعد از کمانش دیوارهای برشی فولادیپایان نامه عمران- بادبندهای زانویی و عملکرد آنها در مقابل نیروهای لرزه ایپایان نامه عمران- تزار بهینه برای قطع دیوار برشی در سازه های بلند با توجه به اندرکنش دینامیکی قابپایان نامه عمران- لحاظ نمودن اثر اندرکنش خاک- سازه در تحلیل دینامیکی طیفی ساختمانهاپایان نامه عمران- بررسی روش انرژی برای طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزلهپایان نامه عمران- تحلیل ترک خوردگی پیشرونده و نفوذ پرتابه ها در سازه های بتن مسلح به روش المانهایپایان نامه عمران- ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتنی نامتقارنپایان نامه عمران- ارزیابی خروج از مرکزیت اتفاقی در ساختمانها ناشی از مولفه پیچشی زلزلهپایان نامه عمران- مقاوم سازی پل های فولادی در برابر زلزلهپروژه عمران- نقشه برداری زیر زمینیپروژه عمران- فتوگرامتریپروژه عمران- سنجش از دور RSپروژه عمران-ارزیابی لرزه ای سازه های فلزیپروژه عمران-بررسی رفتار ساختمانهای بتن آرمه تقویت شده به کمک بادبند فلزیپروژه عمران-بررسی اندرکنشدینامیکی سد بتنی وزنی، سنگپی و آب مخزن در حوزه ی فرکانسپروژه عمران-مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستورالعمل مقاوم سازی (2)پایان نامه عمران-بازنگری روش های تحلیل و طراحی دیوارهای حائل- مقایسه استانداردهاپایان نامه عمران-مدلسازی عددی سازه های نگهبان انعطاف پذیر در خاکهای ماسه ایپایان نامه عمران - ارائه ی مدل فازی در تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در خاکهای رسیرساله دکتری عمران- طراحی و بره برداری بهینه هیدروسیستمها با الگوریتم جامعه مورچه ها، یک رهیافتآلودگی صوتی تهدیدی جدی برای سلامت انسانمطالعه و بررسی خصوصیات سیمان پرتلند پوزولانیمطالعه و بررسی نقش ماشین آلات عمرانی در کاهش هزینه هامقایسه رفتار غیر خطی مهاربندهای EBF , CBF در قابهای فولادی ساده و خمشیبررسی تاثیر استفاده از بتن در بهبود رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادیشبیه سازی سیلاب بر پایه آنالیز ریسک در حوزه آبریز کارونبررسی اثر شیب زمین روی ظرفیت باربری شالوده های سطحی با استفاده از نرم افزارPlaxis ومقایسه با نتایج نمروری بر روش های طرح اختلاط بتن های خود متراکم الیافی شکل پذیربررسی جنبه های گوناگون تأثیر تکنولوژی نانو بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتنبهره برداری بهینه از مخازن چند هدفه با اهداف تولید انرژی و کنترل سیلابمقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش محتمل ترین حالت، در برآورد قابلیت اطمینان در شبکه حمل و نقلبررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی زمین لغزش سایت پیشنهادی کارخانه کمپوست شهرستان ساری-استابررسی سطح عملکرد قابهای کوتاه مهاربندی شده با بادبند دروازه ای به روش طیف ظرفیتاندر کنش دیوارهای ساحلی دریایی در برابر امواج تصادفیتحلیل عددی رفتار کمانشی شمع های بتنی تحت بارگذاری محوری در خاک های ماسه ایبرنامه ارزیابی مالی برای پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه مطالعه موردپایان نامه معدن- تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بارهای لرزه ای زلزپایان نامه معدن- پاسخ دینامیکی مخازن انعطاف پذیر مستطیل شکل ذخیره سیال و مدفون در خاک با در نظر گپایان نامه شیمی- طراحی و ساخت بتن پلیمری سبک و کاربرد آن در قطعات پیش ساخته و نماهای ساختمانیپایان نامه شیمی- مقاوم سازی کاتالیست های FCC در مقابل عوامل کاهش دهنده فعالیت (ترکیبات حاوی عناصر وپایان نامه رشته برق- مقاوم سازی روش خطی سازی با فیدبکپایان نامه رشته برق- تحلیل دینامیکی پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه های عصبیپایان نامه عمران- بررسی اندرکنش دینامیکی خاک و گروه شمع مایلپایان نامه عمران- مقایسه روشهای کیفی و کمی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بناییپایان نامه عمران- بررسی تاثیر میرایی و تسلیم روی طیفهای رکوردهای زلزله های نزدیک گسلپایان نامه عمران-مطالعه تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات چند صفحه ای مقاطع مستطیلی (RHS)پایان نامه عمران- طراحی بهینه قابهای فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیپایان نامه عمران- مقایسه نسبی و ارزیابی ضریب رفتار سازه های فولادی با استفاده از تحلیل خطیپایان نامه عمران- بررسی شکل پذیری قاب های بتن آرمهپایان نامه عمران- حل عددی ورق دایره ای با سوراخ خارج از مرکزپایان نامه عمران-طرح بهینه سازه های فولادی تحت نیروی زلزله با متغیرهای گسستهپایان نامه عمران- بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از نرم افزار "انسیس" و با کاربرد مدلپایان نامه عمران-تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار قابهای با مهاربند زانوییپایان نامه عمران- پیش تنیدگی در ورقها، قابها و تیرهای پیوسته فولادیپایان نامه عمران- بهینه یابی موقعیت دیوارهای برشی در سازه های بلندپایان نامه عمران- بررسی اثرات تغییر سختی دیوار برشی در ارتفاع سازه های بلند بر روی اندرکنش قاب ودانلود پایان نامه فیزیک - بررسی امکان ایجاد تسونامی در دریای خزردانلود پایان نامه مکانیک - بررسی کمانش پوسته های استوانه ای تقویت شده به صورت طولی و عرضی با استفادهدانلود پایان نامه مکانیک - تحلیل دینامیکی رشته های حفاری در چاه های عمودیدانلود پایان نامه مکانیک - طراحی بهینه ورق های مرکب متقارن برای بسامد طبیعی پایه