X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همکاری در فروش فایل دانشجویی

رویکرد جدید اندازه ویسکوزیته خون


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 8

 

رویکرد جدید اندازه گیری ویسکوزیته خون

مقدمه

در تحقیقات پزشکی ، ترکیبات شیمیایی خون مثل سطح کلسترول ترمی گلیسیرید طور خاص توجه قرارگرفته وبا بیماری مختلف قلبی عروقی ارتباط داده شود .در حالیکه ترکیبات شیمیایی خون دارای اهمیت مطلق هستند اما تحقیقات نشان داده که ویژگی فیزیکی مثل ویسکوزیته ممکن نقشی حیاتی پیشبینی بیماری احتمالی باز کند .ویژگی فیریکی خون ، تاثیر مستقیمی برجریان خون دارند جریان کافی خون سلامت تمام اندام ضروری .از انجاکه خون اکسیژن ومواد غذایی نیاز سلول زنده رافراهم کرده محصولات دفعی سلول خارج کند ،وقتی جریان خون هرنحوی مانع روبرو مواجه شود مشکلات پزشکی وجود اید که مشکلات دردامنه بین حملات قلبی وسکته بیماری کلیوی کوری قرار دارد .شاید فرایند پیری طور کلی تحت تاثیر قرار گیرد.

یک روش جدید اندازه گیری ویسکوزیته توسط کنزی پیشنهاد شده که یک لوله مویرگی اندازه گیری کل ویسکوزیته خون میزان برشهای متفاوت بدون استفاده ازمواد ضد انعقاد خون استفاده کند .دستگاه اودرشرکتهای دارویی تحقیقات پزشکی که رابطه بین ویسکوزیته بیماری مختلف بررسی میکنند فروش میرسد.

روشی که ما پیشنهاد کنیم یک محصول تحقیق محور نیست بلکه یک ابزار تشخیصی کاربردی .مالوله مویرگی رابه یک متیلر ازاد تغییر میدهیم که قابلیت اندازه گیری ویسکوزیته خون میزان برشی متفاوت بین میبرد اما سیستم جابه جایی خون حفظ کند که قابلیت انطباق زیستی دارد نیاز مواد ضد انعقاد خون ندارد .

ماانتظار تولید مقرون صرفه دستگاهی راداریم که قادر انجام سریع ازمایشات ویسکوزیته خون باشد.

درمورد وابستگی کمی بیماریهای مختلف سطح ویسکوزیته خون تحقیقات زیادی انجام نشده حال توانیم پیشبینی کنیم که اترواسکلرفر،سکته حملات قلبی بیماری کلیوی اینده نزدیک کنترل ویسکوزیته خون ،تحت کنترل قرار گیرند .

اندازه بازار تخمین زده شده

طبق اعلام بانک جهانی،حدود 60میلیون مرگ ومیر سراسر جهان دهه 1990 وجود داشته که قابل انتساب بیماری قلبی عروقی برخلاف دیدگاه بسیاری انتظار میرود که مرگ ومیر افزایش خود ادامه دهد .به علاوه حدود 60 میلیون نفر وجود دارند که حداقل یک شکل بیماری قلبی عروقی ایالات متحده رنج برند .مجموع هزینه ایلات متحده سیستم تشخیص ازمایش خون انتظار میرود که 300میلیون دلار فراتر رود. یک تحقیق نشان دهد که ازمایش مرتب تر تواند میزان بروز بیماری قلبی عروقی ار 12 14 درصد هر بیمار طور سالانه کمتر 2درصد هر بیمار طور سالانه برساند.

طبق اعلام انجمن قلب امریکا اگر خاطر افزایش میزان عوارض جانبی جاری ، وارفاین تجویز نمی شود ، 40 هزار سکته مغزی هر سال میان بیماران مبتلا فیبریلاسیون بطنی ایالات متحده جلوگیری تنها اگر وارفاین خاطر میزان عوارض جانبی مشخص شده تجویز نمی شد. نوارهای تست رایج قیمت 50/4 دلار یک اندازه گیری 750دلار بنابراین اگر ویسکومتر خون ما بتواند یک ازمایش سریع انجام دهد ویژگی اسان استفاده پیشنهاد تست معمول پزشکی داشته باشد {یک بار هفته(شرکت اووست مدیکال)} یک بازار بالتوه بازار ازمایش خون وجود دارد (17میلیاردبازار).

تئوریهای عملکرد

میرایی استهلاک یک ساختار ،توانایی ساختاربرای پراکنده کردن انرژی نتیجه کاهش دامنه ارتعاش وتغییر مکان فرکانس طبیعی است.میرایی یک ساختار خاطر حرکت دینامیکی مایع ،پراکندگی چسبندگی(میرایی مایع)،اصطکاک فشار میان بخشی ساختار(میرایی ساختاری) پراکندگی انرژی داخلی ماده ها(میرایی ماده)می باشد.در یک مدل دینامیکی مایع،میرایی،پراکندگی انرژی توسط چسبندگی کشش فشار خاطر حرکت ساختار مربوط مایع باشد.ضریب کلی میرایی مجموع میرایی مایع، نیرایی ساختار ومیرایی ماده است.در ارتعاش القایی اثر جریان ،میرایی توسط مولفه میرایی مایع ضریب کلی میرایی عامل میرایی دست اید کسری مجموع انرژی ارتعاشی که یک چرخه میرا شده است.

پرکاربرد عملا مفیدترین مدل تیروهای میرا درساختار ها، میراگر واقعی .این میراگر دارای حرکت ساختاری بایک نیروی تناسب باسرعت :

فرمول

که ،جابه جایی ساختار ، یک ثابت بانیرو هرواحدسرعت نیرویی میرایی است.

ارتعاش دریک مایع ،توسط چسبندگی محیط مایع میرد. میرایی درنتیجه برش چسبندگی مایع سطح ساختار جداسازی جریانی .نیروی کششی هر واحد طول که ساختار وارد شود چنین :

فرمول

که چگالی مایع ، دیمانسیون مشخصه که درنیروی کشش غیردیمانسیونی شده ، استفاده شده ، ضریب کشش ، سرعت نسبی میان ساختار بدنه مایع .برای یک مایع ساکن که درنقشه حسگر قرار دارد، نتیجه حرکت ساختار تنهایی است، ومعادله حرکت چنین است:

فرمول

جرم هر واحد طول m شامل اثر جرم افزوده عامل میرایی ساختاری که باید زمان عدم حضور مایع اندازه گیری شود .این معادله غیرخطی رامی توان دست اوردن فاکتور میرایی مایع، حل کرد .اگر حرکت ساختاری دامنه هماهنگ باشد ، انگاه اصطلاح غیر خطی طرف راست معادله(6) یک سری "فورییر" بسط داده شود.

فرمول

بنابراین ما معادله حرکتی زیر داریم:

فرمول

که دلالت سهیم بودن مایع درمیرایی ساختاری دارد:

فرمول