X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همکاری در فروش فایل دانشجویی

رهنمون لازم پیشگیری بروسلوز کارگران کارخانه بسته بندی گوشت


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 7

 

رهنمون لازم پیشگیری بروسلوز کارگران کارخانه بسته بندی گوشتترجمه گرداوری : علیرضا لطفی ( مهندسی علوم دامی – دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر)arlotfi@gmail.com

مقدمهبروسلوز یک نوع بیماری ممکن حیوانات انسان منتقل شود. اما انتقال انسان انسان هنوز موردی برخورد نشده است. وقتی وضعیت شیوع بروسلوز توسط پزشکان گزارش شود بینیم شیوع بیماری عمدتا توسط سهل انگاری دامپروران ، کارکنان کشتارگاه بسته بندی گوشت گهگاه دامپزشکان رخ دهد. همین دلیل دقت ما روی ممارست کار بهداشت شخصی خوب کار باشد. نحوه شیوع بیماریبروسلوز تواند دامها انسان لمس کردن دام حین کشتار سه طریق سرایت نماید : تماس ،خوردن استنشاق اول (تماس) طریق تماس بریدگی زخم پوست گوشت دام تازه ذبح شده صورت گیرد،یا وقتی مخاط بینی ، لب چشم انسان ذرات معلق مایعات بافتهای دام تماس یابد.سرایت طریق خوردن ، ممکن نوشیدن شیر خام خوردن گوشتی خوب نپخته ویا مصرف لبنیات دامی (پنیر) دارای عامل بیماری باشد صورت بگیرد. کارخانجات بسته بندی گوشت منابع اصلی انتقال عامل بیماری راه دهان (خوردن) ناخن خایی کارگران،خوردن ویا کشیدن سیگار دستی کار کنند مرتبا مایعات بافتی دام تماس است،می باشند.انتقال طریق تنفس ممکن استنشاق هوای دارای قطرات مایع حاصل بافتهای بدن صورت گیرد.علائم عمده بیماریعلائم گزارش شده بروسلوز بیماران عبارتند از:تب ، سردی ، دردهای مفصل ، عرق ، دردهای بدن ، ضعف ، کاهش- وزن ، سردرد ، اشتهایی افسردگی ممارست کاریاین رهنمود ازمایش همه گاوهای ماده پرورشی حراجی کشتارگاهها همچنین هرساله تست گاوهای شیری لازم بیند. دامها سروپوزوتیو بریدن یکی گوشها نشان گذاری روی گوش سایر دامها متمایز شوند.• گاوها دو تست لخته خون مثبت تست چرخه شیر بروسلا ابرتوس دارند.مطالعات نشان دهند ریسک سرایت کارگران افزایش تراکم تجمع ارگانیسم بروسلا محل کار افزایش یابد.به همین دلیل ما توصیه کنیم:1- کشتار روزانه گاوهای سروپوزوتیو باید روزانه کمتر 20 الی 25 راس باشد. زیرا کمتر تعداد تمرکز ارگانیسم بروسلوز پایین اورده ایجاد بیماری بروسلوز کافی نخواهند همچنین شانس کمتری سرایت کارگران خواهد بود.2- گاوهای گله حاوی بروسلوزیس بایستی پایان کار کشتار شوند. کارهای انهدام تقلیل ارگانیسم بروسلا زمان استراحت شیفت کاری صورت بگیرد.3- بین دامهای سروپوزوتیو یک فضای لاشه بایستی نگهداشته شود جایی ذرات معلق هوای بین دو فضا نتوانند انتقال یابند.4- دست زدن جنین گاو سروپوزوتیو گاوی گله سروپوزوتیو بایستی خیلی کم انجام شود. 5- رحم طور کلی دراورده شود قبل کار باز نشود.6- غدد پستانی بدون برش داخل دراورده شود گره لنفاوی بالای پستان دست نخورده بدون برش بماند.7- هنگام کشتار گاو سروپوزوتیو گاودیگر همان گله،کارگرانی جایگاه ذبح هستند دارای ریسک بالایی استنشاق ذرات پخش شونده ریختن مواد هستند ، بایستی عینک حفاظ دار عینک ایمنی محافظ جانبی چشم بزنند ماسک تنفسی جلوگیری استنشاق ذرات معلق داشته باشد.بهداشت شخصیبرای جلوگیری انتقال توسط خوردن :• خوردن، نوشیدن سیگارکشیدن محل کار مجاز نباشد.• کارگران باید دستهای خود قبل ترک محل کار طورکامل اب صابون بشویند.کمک اولیه1– لوازم کمک اولیه بایستی محلی قرار بگیرد هنگام رخ دادن اتفاقی سرعت سهولت دسترس باشد.2– لوازم شستشوی چشم جای مناسبی قرارگیرد هنگام ریزش مواد چشم ، مطمئن باشیم سرعت توان اقدامات لازم انجام داد.3– درصورت برخورد خون،مدفوع یامایعات بافتی دام صورت ،به سرعت مقادیر زیاد اب شستشو شود. صورت وقوع جراحت چشم صورت سوختگی ، انجام مراقبت پزشکی ضروری است.4– برش ایجاد شده چافو ، استخوان ، سوراخ ، خراشیدگی – درنگ گزارش شده تحت اقدامات کمک اولیه قرار گیرد. هرحال وقتی گاوهای سروپوزوتیو ذبح شوند کمک اولیه حتی صورت ظهور کوچکترین زخم انجام شود.5– زخم باز باید کاملا تمیز شود یک ماده ضدعفونی کننده ضدعفونی شده زخم بند ضد اب مناسبی بسته شود، جاهای بسیار مرطوب بایستی لاستیک دستکش پوشانده اطمینان داشت خشک ماند.اموزش کارگران


<< 1 2 3